Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 34

Uradni list RS, št. 26/2014, Uradni list RS, št. 28/2014 in OdlUS XX, 25 | 17.04.2014

U-I-76/14

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14)

Več

Neobjavljeno | 08.05.2014

U-I-99/14

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 29/14) (OdZVDAGA-A2)

Več

Uradni list RS, št. 20/2011 | 10.03.2011

U-II-1/11

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) (ZPIZ)

Več

Neobjavljeno | 24.03.2011

U-I-59/11

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 34/2011 | 14.04.2011

U-I-54/09

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 2. odst. in 3. odst. 12.a. čl., 2. odst. in 3. odst. 16. čl., 1. odst. 16.a. čl., 16.b. čl. ter 2. oddelek II. poglavja

Več

Uradni list RS, št. 50/2010 in OdlUS XIX, 11 | 10.06.2010

U-II-1/10

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD)

Več

Neobjavljeno | 07.03.2013

U-I-276/12, Up-1018/12

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 16.a čl., 16.b čl. in 59. čl. Ustavna pritožba zoper: – dopis predsednika Državnega zbora št. 005-01/12-2/2, 000-04/12-13/2, 500-01/12-16/2, 520-01/12-3/2 z dne 7. 9. 2012; – dopis vodje Kabineta predsednika Državnega zbora (vabilo na sestanek) z dne 7. 9. 2012; – dopis vodje Kabineta predsednika Državnega zbora (prestavitev sestanka) z dne 7. 9. 2012; – dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 001-100/2012/3 (1322-02) z dne 10. 9. 2012; – dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 001-100/2012/2 (1322-01) z dne 10. 9. 2012; – dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 001-100/2012/4 (1322-02) z dne 10. 9. 2012 in – dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 001-100/2012/5 (1322-01) z dne 19. 9. 2012

Več

Uradni list RS, št. 22/2009 in OdlUS XVIII, 11 | 12.03.2009

U-I-45/09

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur. p. b.) (ZRLI)

Več

Uradni list RS, št. 35/2009 in OdlUS XVIII, 20 | 05.05.2009

U-II-1/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)

Več

Uradni list RS, št. 91/2009 in OdlUS XVIII, 50 | 09.11.2009

U-II-2/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS)

Več

Uradni list RS, št. 109/2011 | 08.12.2011

U-II-3/11

Družinski zakonik (EPA 817-V) (DZ)

Več

Neobjavljeno | 07.10.2010

U-I-76/09

Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi (Uradni list RS, št. 23/09, MP, št. 6/09) (MPPHSAP)

Več

Neobjavljeno | 07.10.2010

U-I-230/08

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 1. odst. 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 02.12.2010

U-I-218/10

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 3. odst. 12.a čl., 2. odst. 16 čl., 3. odst. 16. čl., 16.a čl., 16.b čl. in II. poglavje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 2. odst. 46. čl. Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) 68. čl. in 72. čl. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov (Uradni list RS, št. 69/10)

Več

Uradni list RS, št. 102/2012 in OdlUS XIX, 39 | 17.12.2012

U-II-1/12, U-II-2/12

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB)

Več

Neobjavljeno | 09.09.2013

U-I-131/13

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 1. odst. 40. čl.

Več

Uradni list RS, št. 88/2012 | 15.11.2012

U-I-268/12

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (Uradni list RS, št. 58/12) (ZPODPTEŠ)

Več

Neobjavljeno | 15.10.2008

U-I-49/08

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur. p. b.) (ZRLI), 12.a, 16. in 16.b čl. Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 20/08, MP, št. 4/08) (MLP)

Več

Uradni list RS, št. 105/2008 in OdlUS XVII, 56 | 22.10.2008

U-I-295/07

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 6. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 80/2015 in OdlUS XXI, 5 | 28.09.2015

U-II-1/15

Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15)

Več