Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 66

Uradni list RS, št. 47/2010 | 20.05.2010

U-I-312/08

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) (ZOFVI), 2. odst. 82.a čl. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 21. tč. 1. odst. 15. čl., 24. tč. 1. odst. 15. čl. 2. in 3. odst. 15. čl., ter 5. al. 2. tč. in 6. al. 3. tč. 48. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08), 1. odst. 44. čl.

Več

Uradni list RS, št. 20/2013 | 17.01.2013

Up-699/12

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 383/2012 z dne 5. 6. 2012

Več

Neobjavljeno | 28.05.2014

U-I-66/14

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13)

Več

Neobjavljeno | 23.04.2009

U-I-21/09

Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95 in 7/98), 4. odst. 73. čl.

Več

Neobjavljeno | 21.06.2012

U-I-101/12

Odlok o oglaševanju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/11) v povezavi z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10)

Več

Neobjavljeno | 13.06.2012

U-I-135/11

Odlok o grbu in zastavi občine Podvelka (Medobčinski uradni vestnik 36/99)

Več

Neobjavljeno | 14.06.2012

U-I-321/11

Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98), 94. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.07.2012

U-I-39/11

Poslovnik Občinskega sveta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10), 1. odst. 24. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.09.2012

U-I-149/10

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 60/11) (ZVISJV) Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTPIU) Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/08) Uredba o spremembi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 50/09)

Več

Neobjavljeno | 23.06.2011

P-1/11

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 20.11.2008

U-I-85/08

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b. in 76/07) (ZLS), 3. odst. 37. b čl.

Več

Uradni list RS, št. 101/2007 in OdlUS XVI, 74 | 04.10.2007

U-I-24/07

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) (ZFO), 1. čl., 8., 11., 14., 23., 38. čl., 12., 13., 21. in 24. čl.

Več

Uradni list RS, št. 84/2010 | 07.10.2010

U-I-176/08

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 5. in 6. odst. 39. čl.

Več

Uradni list RS, št. 72/2010, Uradni list RS, št. 99/2010 in OdlUS XIX, 9 | 26.11.2010

U-I-137/10

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10)

Več

Neobjavljeno | 15.05.2008

U-I-27/07

Odlok mestne občine Koper o spremembi in določitvi novih naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05) Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno področje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8) in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, vse k.o. Rožar (Uradni list RS, št. 46/06)

Več

Neobjavljeno | 29.05.2008

U-I-245/06

Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ur. p. b.) (ZUODNO), 2. tč. 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 14/2010 | 11.02.2010

U-I-267/09

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) (ZLS), 6. do 10. odst. 39. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/09) (ZLS), 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 97/2012 | 29.11.2012

U-I-283/11

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 97/2012 | 29.11.2012

U-I-233/11

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 97/2012 | 29.11.2012

U-I-284/11

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), 4. čl.

Več