Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 486

Uradni list RS, št. 29/2010 in OdlUS XIX, 2 | 18.03.2010

U-I-50/09, Up-260/09

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 2. odst. 205. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 123/2009 z dne 27. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 305/2009 z dne 20. 2. 2009

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

Up-345/09, Up-346/09, U-I-161/09

Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 199/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 958/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 200/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 959/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 201/2009 z dne 23. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 960/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 134/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 954/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 135/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 955/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 136/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 956/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 137/2009 z dne 2. 3. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 957/2008 z dne 8. 2. 2009 Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 412/2009 z dne 3. 6. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Kpr 120/2009 z dne 15. 5. 2009 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 502.d čl.

Več

Uradni list RS, št. 30/2010 | 09.03.2010

Up-705/08

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 70/2007 z dne 24. 10. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 591/05 z dne 13. 12. 2006

Več

Neobjavljeno | 01.04.2010

U-I-167/08

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 174. čl. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09) (KZ), 42. čl., 163. čl. in 254. čl.

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 in OdlUS XIX, 13 | 15.04.2010

Up-2530/06

Ustavna pritožba zoper 2.) točko odločbe Vrhovnega sodišča št. Dsp 2/2006 z dne 27. 10. 2006 v zvezi z odločbo Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije št. Ds 4/2005 z dne 27. 3. 2006

Več

Uradni list RS, št. 15/2014 in OdlUS XX, 20 | 13.02.2014

U-I-312/11

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (Zpol), 1. al. 1. odst. 63. čl. in 64. čl.

Več

Uradni list RS, št. 20/2014 in OdlUS XX, 33 | 13.02.2014

Up-540/11

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 216/2010 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 425/2009 z dne 4. 11. 2009 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 79/2008 z dne 5. 12. 2008

Več

Uradni list RS, št. 11/2011 | 20.01.2011

Up-487/10

Sodba Vrhovnega sodišča št. XI Ips 2/2010 z dne 21. 1. 2010 v delu, ki se nanaša na sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 91/2009 z dne 24. 11. 2009, in sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 91/2009 z dne 24. 11. 2009

Več

Uradni list RS, št. 26/2011 in OdlUS XIX, 18 | 24.03.2011

U-I-271/08

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPol), 3. odst. 56. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (ZPol), 4. odst. 56. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.09.2014

U-I-299/13, Up-964/13

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 -– uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 17. čl. in 5. odst. 329. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5282/2010 z dne 12. 9. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 5282/2010 z dne 24. 4. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 5282/2010 z dne 4. 5. 2011

Več

Neobjavljeno | 26.09.2014

Up-504/14, Up-563/14

Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. V Kp 55384/2011 z dne 7. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 55384/2011 z dne 25. 2. 2014 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. V Kp 93774/2010 z dne 1. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpr 93774/2010 z dne 4. 3. 2014

Več

Uradni list RS, št. 74/2014 | 18.09.2014

Up-519/12

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 14. 2. 2012

Več

Uradni list RS, št. 81/2014 | 23.10.2014

Up-200/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013

Več

Uradni list RS, št. 89/2014 in OdlUS XX, 40 | 27.11.2014

Up-234/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 8916/2012 z dne 22. 11. 2012, sodba Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5/2011 z dne 26. 5. 2011 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št. K 282/2008 z dne 23. 9. 2010

Več

Neobjavljeno | 02.12.2014

U-I-214/14

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 109/12) (ZIKS-1), 73. in 98.a čl.

Več

Neobjavljeno | 11.12.2014

U-I-132/14

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 153. in 154. čl.

Več

Uradni list RS, št. 2/2015 | 17.12.2014

Up-431/14

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 11881/2014 z dne 30. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11881/2014 z dne 16. 4. 2014

Več

Neobjavljeno | 16.06.2010

U-I-265/08

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 195. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.07.2010

U-I-28/09

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP) Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) (ZDT) Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (Zpol)

Več

Uradni list RS, št. 61/2010 | 01.07.2010

Up-2422/08

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 199/2008 z dne 11. 7. 2008, sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 650/2007 z dne 5. 12. 2007 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 510/2007 z dne 22. 8. 2007

Več