Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 317

Uradni list RS, št. 33/2010 | 01.04.2010

Up-1727/08

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 4425/2007 z dne 27. 2. 2008 v delu, ki se nanaša na pritožnici, ter 1. in 3. točka izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 11 I 2005/04660 z dne 20. 11. 2006

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-53/10

Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/10), 3. čl., 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.05.2010

U-I-97/10

Odlok o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10), 1. odst. 16. čl., 4. al. 1. odst. 34. čl. in 59. čl.

Več

Neobjavljeno | 26.01.2011

U-I-159/10, Up-873/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4512/2008 z dne 9. 4. 2010 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo, 132/04 in 10/10) (ZIS), 3. čl., 3.a čl., 6. čl., 30. čl., 31. čl., 32. čl., 35. čl., 38. čl., 39. čl., 40. čl., 42. čl. in 43. čl. ter 107. čl. do 113. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.02.2011

U-I-12/10

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) (ZBan), 6. odst. 310. čl., 310.a čl., 1. in 2. odst. 313. čl. in 5. odst. 315. čl. Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47400-2/2009/5 z dne 5. 3. 2009

Več

Neobjavljeno | 10.03.2011

Up-1152/09

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 79/2009 z dne 21. 5. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Zg 3/2008 z dne 19. 3. 2009

Več

Neobjavljeno | 14.04.2011

U-I-264/10

Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10), 4. odst. 4. čl., 5. čl., 6. čl. in 4. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 14.04.2011

U-I-9/09

Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKC), 2. odst. 8. čl., 1. al. in 2. al. 3. odst. 8. čl. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/10, 12/11) Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 45/05, 45/06, 38/07, 85/07, 41/08, 32/09) Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/2000, 111/2000, 46/01, 60/01, 109/01, 41/02, 106/02 43/03, 18/04, 52/04)

Več

Neobjavljeno | 12.04.2011

U-I-190/10, Up-1056/10

Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 3. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 122/2008 z dne 18. 5. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 284/2007 z dne 30. 1. 2008 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 143/2002 z dne 8. 1. 2007

Več

Neobjavljeno | 29.04.2011

U-I-235/10, Up-1284/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 13/2009 z dne 8. 7. 2010 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 6. tč. 2. odst. 62. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.09.2014

U-I-21/14, Up-68/14

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 82/13) (ZGD), 2. odst. 270. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 102/2013 z dne 12. 11. 2013 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 668/2012 z dne 17. 1. 2013 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 901/2010 z dne 14. 5. 2012

Več

Neobjavljeno | 04.11.2014

U-I-206/14, Up-741/14

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 1. odst. 383. čl., 1. odst. 386. čl. ter 1. in 4. odst. 387. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 316/2014 z dne 23. 7. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 287/2014 z dne 4. 6. 2014

Več

Neobjavljeno | 03.11.2014

U-I-157/13, Up-501/13

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 2. odst. 125. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. Cst 87/2013 z dne 4. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 2330/2012 z dne 18. 1. 2013

Več

Uradni list RS, št. 72/2014 in Uradni list RS, št. 19/2015 | 19.02.2015

U-I-201/14, U-I-202/14

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) (ZDIJZ), 1.a čl., 6. čl., 1. do 4. odst. 6.a čl., 5. odst. 6.a čl., 2. st. 7. odst. 6.a čl., 13. odst. 10.a čl. in 8. odst. 39. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 50/14) (ZDIJZ-D), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 89/2014 | 20.11.2014

Up-974/13

Točka I izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 20/2012 z dne 24. 9. 2013

Več

Neobjavljeno | 16.12.2014

U-I-231/14

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 221.i, 221.j, 221.k in 221.l čl.

Več

Neobjavljeno | 03.12.2014

U-I-256/13, Up-875/13, Up-967/13

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 4. odst. 86. čl. in 367. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št III DoR 46/2003 z dne 15. 10. 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1402/2012 z dne 9. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VI Pg 104/2001 z dne 11. 10. 2012 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1137/2011 z dne 1. 2. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VI Pg 104/2001 z dne 22. 7. 2011

Več

Neobjavljeno | 06.01.2015

U-I-245/14

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP), 221.i, 221.j, 221.k in 221.l čl.

Več

Neobjavljeno | 20.05.2010

U-I-44/10, Up-249/10

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 909/2009 z dne 17. 12. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 402/2009 z dne 22. 9. 2009 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09) (ZFPPIPP), 2. točka 3. odst. 14. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.05.2010

U-I-83/10, Up-2248/08

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 162/2008 z dne 8. 5. 2008 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 866/2007 z dne 5. 2. 2008 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT 498-1-416/2006-10 z dne 30. 3. 2007 in odločbo Carinskega urada Koper št. 426-25/845/9-2001/6200-001 z dne 3. 7. 2006 Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 2. odst. 77. čl.

Več