Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 98

Uradni list RS, št. 37/2010 | 15.04.2010

Up-958/09, U-I-199/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 264/2009 z dne 29. 7. 2009 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 1. odst. 56. čl., 1. odst. 57. čl., 3. odst. 57. čl., 4. odst. 57. čl.

Več

Neobjavljeno | 24.01.2014

U-I-85/11

Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD)

Več

Uradni list RS, št. 14/2014 in OdlUS XX, 31 | 23.01.2014

Up-105/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 550/2012 z dne 19. 12. 2012 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1487/2012 z dne 17. 10. 2012

Več

Uradni list RS, št. 14/2014 in OdlUS XX, 32 | 23.01.2014

Up-150/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2013 z dne 24. 1. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1703/2012 z dne 28. 11. 2012

Več

Neobjavljeno | 13.02.2013

U-I-309/12, Up-1144/12

Ustavna pritožba zoper sklepe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 471/2011 z dne 26. 10. 2011, št. N 471/2011 z dne 4. 6. 2012 in št. N 471/2011 z dne 15. 10. 2012 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Dn 8000154052/2011 z dne 17. 11. 2011 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr.) (ZNP), 44. do 56. čl. Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11) (ZZK), 65. do 67. čl.

Več

Uradni list RS, št. 6/2015 in OdlUS XXI, 1 | 14.01.2015

U-I-309/13, Up-981/13

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ), 16.b čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 423/2013 z dne 14. 11. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1295/2013 z dne 11. 9. 2013 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-276/2010/14 (1312-04) z dne 5. 7. 2013

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

U-I-51/08

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 4. al. 55. čl.

Več

Uradni list RS, št. 9/2009 | 22.01.2009

Up-1674/08

Sodba Upravnega sodišča št. U 837/2007 z dne 19. 12. 2007

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

Up-1840/07

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 370/2007 z dne 18. 4. 2007 in sodbo Upravnega sodišča št. U 13/2007 z dne 19. 2. 2007

Več

Uradni list RS, št. 22/2009 | 05.03.2009

Up-2963/08

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 506/2008 z dne 29. 10. 2008

Več

Uradni list RS, št. 22/2009 in OdlUS XVIII, 65 | 05.03.2009

Up-2012/08

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 179/2008 z dne 29. 5. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 713/2007 z dne 6. 2. 2008 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 236-887/2003/28 (1352-07) z dne 22. 3. 2007

Več

Neobjavljeno | 05.03.2009

Up-805/08

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 38/2008 z dne 7. 2. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2503/2007 z dne 19. 12. 2007 in s 1. točko izreka sklepa Ministrstva za notranje zadeve št. 2143-163/2005/24 (1352-08) z dne 3. 12. 2007

Več

Neobjavljeno | 18.03.2009

Up-251/08

Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1276/2006 z dne 25. 10. 2007

Več

Neobjavljeno | 18.03.2009

Up-2762/08

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 394/2008 z dne 14. 8. 2008 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 1538/2008 z dne 9. 7. 2008

Več

Neobjavljeno | 18.03.2009

Up-2393/08

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 358/2008 z dne 21. 8. 2008

Več

Uradni list RS, št. 31/2009 | 02.04.2009

Up-1859/07

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 368/2007 z dne 11. 4. 2007 in sklep Upravnega sodišča št. U 2963/2006 z dne 9. 3. 2007

Več

Uradni list RS, št. 30/2009 | 26.03.2009

U-I-50/08, Up-2177/08

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 1. in 2. odst. 26. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 215/2008 z dne 5. 6. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 416/2008 z dne 16. 4. 2008 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-224/2007/28 (1352-14) z dne 20. 2. 2008

Več

Uradni list RS, št. 36/2009 in OdlUS XVIII, 71 | 02.04.2009

Up-1970/08

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 213/2008 z dne 11. 6. 2008

Več

Neobjavljeno | 26.06.2012

U-I-147/11

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) (ZOIzk), 4. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 80/2009 | 17.09.2009

Up-763/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 189/2009 z dne 27. 5. 2009 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

Več