Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 12 od 12

Uradni list RS, št. 24/2014 in OdlUS XX, 23 | 21.03.2014

U-I-70/12

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) (ZVDAGA)

Več

Neobjavljeno | 21.04.2011

U-I-55/11

Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. odst. in 2. odst. 114. čl. ter 117. čl. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09), 3. tč. 2. čl., 13. tč. 1. odst. 6. čl., 10. al. 2. tč. 1. odst. 7. čl., 8. čl. in 16. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

U-I-40/08

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 1. odst. 4. čl., 5. odst. 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.09.2011

U-I-188/10, Up-1049/10, U-I-284/09, Up-1363/09, U-I-283/09, Up-1

Ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 5/2010 z dne 25. 5. 2010 in zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3905/2008-2455 z dne 5. 10. 2009 v zvezi z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije št. 7101-4/2008-7 z dne 4. 9. 2008 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom), 6. odst. 104. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 62. čl.

Več

Uradni list RS, št. 79/2012 | 26.09.2012

U-I-98/11

Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. in 2. odst. 114. čl., 117. čl. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09) 3. tč. 2. čl., 8. čl., 1. odst. 6. čl., 5. al.13. tč. 1. odst. 6. čl., 13. tč. 1. odst. 6. čl., 10. al. 2. tč. 1. odst. 7. čl., 16. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.10.2012

U-I-19/12

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ), 1. čl. in 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.06.2011

U-I-109/11

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) (ZOIzk), 2. odst. in 3. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.05.2011

U-I-77/11

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10) (ZUPJS), 22. tč. 2. odst. in 4. odst. 51. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10) (ZSVarPre), 23. tč. 2. odst. in 5. odst. 61. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 34.a čl.

Več

Neobjavljeno | 19.05.2011

U-I-78/11

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10) (ZUPJS), 17. tč. 2. odst. in 4. odst. 51. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10) (ZSVarPre), 17. tč. 2. odst. in 5. odst. 61. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 34.a čl.

Več

Neobjavljeno | 14.07.2006

Up-891/05

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 367/2005 z dne 14. 7. 2005

Več

Uradni list RS, št. 25/2016 in OdlUS XXI, 23 | 10.03.2016

U-I-122/13

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14 in 91/15) (ZDavP-2),1., 7. in 8. odst. 20. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.01.2020

Up-68/20

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 144/2019 z dne 23. 10. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1123/2017 z dne 5. 6. 2019 v zvezi z odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-32/2017/40 z dne 14. 4. 2017

Več