Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 706

Neobjavljeno | 24.03.2010

Up-438/09

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 575/2008 z dne 22. 1. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 390/2008 z dne 6. 11. 2008

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-250/09, Up-1227/09

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 4. odst. 41. čl., 5. alinea 1. odst. 55.b. čl. Ustavna pritožba zoper: – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1023/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1176/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1095/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1159/2009 z dne 19. 8. 2009 in – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1302/2009 z dne 26. 8. 2009

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-31/10

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ), 2. odst. 55. čl., 3. odst. 56. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2010 | 01.04.2010

U-I-285/08

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 4. odst. 12. čl., 13. čl., 6. in 7. odst. 29. čl., 1., 3. in 5. al. 30. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 31. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 32. čl., 1. odst. 33. čl. v delu, ki se nanaša na pogoj zaposlitve minimalnega števila varnostnikov, 1., 3. in 5. al. 34. čl., 1. in 4. al. 1. odst. 35. čl., 1., 3. in 4. al. 35.a čl., 36. čl., 3., 4. in 5. odst. 36.b čl., 40. čl., 41. čl. in 50.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 102/07) (ZZasV), 4. odst. 41. čl.

Več

Uradni list RS, št. 47/2010 | 05.05.2010

Up-1850/08

Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 72/2008 z dne 18. 4. 2008 in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 336/2008 z dne 17. 7. 2008

Več

Uradni list RS, št. 46/2010 in OdlUS XIX, 4 | 15.04.2010

U-I-92/07

Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) (ZVS), 1. odst. 13. čl., 1. in 5. tč. 14. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl., 3. odst. 24. čl., 4. odst. 24. čl., 25. čl., 2. odst. 25. čl., 26. čl., zadnji st. 1. odst. 27. čl., 5. odst. 27. čl., 3. odst. 29. čl., 30. čl. in 32. čl. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, ter Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 20. čl. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 52. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.01.2014

U-I-209/13

Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZLet), 155. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2014

U-I-165/13

Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11 in 73/12), 6. odst. 7. čl. in Priloga 2

Več

Neobjavljeno | 16.01.2014

Up-1166/12

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 62/2012 z dne 20. 9. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1563/2011 z dne 15. 9. 2011 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 214-288/2009-32 (1232-09) z dne 27. 6. 2011

Več

Uradni list RS, št. 10/2014 | 23.01.2014

U-I-238/12

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK)

Več

Neobjavljeno | 17.01.2014

U-I-216/13

Uredba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10 in 71/11), 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 17/2014 | 17.02.2014

U-I-67/13

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13), 2. odst. 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 19/2014 | 06.03.2014

U-I-73/12

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) (ZSFCJA), 2. odst. 17. čl.

Več

Neobjavljeno | 26.02.2014

U-I-301/12, Up-1115/12

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 170/2011 z dne 5. 9. 2012 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 66/2011 z dne 2. 3. 2011 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 2. odst. 13. čl.

Več

Neobjavljeno | 10.04.2014

U-I-190/13

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 63/13) (ZG), 4. in 10. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2014

U-I-121/12, Up-553/12

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 1. odst. 161. čl., 2. in 4. odst. 162. čl. ter 2. in 5. odst. 162.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010

Več

Neobjavljeno | 14.04.2014

U-I-36/14

Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/13), 1. čl. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13 in 15/14), 4. in 5. odst. 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 31/2014 | 03.04.2014

Up-267/11, U-I-45/11

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 134/2009 z dne 9. 12. 2010 Sodba Upravnega sodišča št. U 750/2007 z dne 19. 2. 2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 66/2010 z dne 16. 12. 2010 in sklep Vrhovnega sodišča št. I U 508/2009 z dne 16. 12. 2010 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) (ZJC)

Več

Uradni list RS, št. 33/2014 | 17.04.2014

Up-807/13, Up-808/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 302/2013 z dne 28. 8. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1178/2012 z dne 5. 6. 2013 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 303/2013 z dne 28. 8. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 862/2013 z dne 19. 6. 2013

Več

Uradni list RS, št. 36/2014 | 08.05.2014

U-I-37/12

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) (ZCes-1), zadnji st. 6. odst. 5. čl.

Več