Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 313

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-103/08, Up-1208/08, Up-1566/08

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000, 1/01, 63/01, 37/02 in 61/02), 10. čl., 16. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 375/2007 z dne 12. 2. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 666/2006 z dne 29. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 752/2003 z dne 9. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 291/2007 z dne 11. 3. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 571/2006 z dne 1. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 753/2003 z dne 5. 1. 2006

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

Up-933/09, U-I-194/09

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 727/2008 z dne 6. 5. 2009 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS) Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS) Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST)

Več

Neobjavljeno | 20.05.2010

U-I-52/10

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT), 8. odst. 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.01.2014

U-I-119/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 116. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.01.2014

U-I-297/13, U-I-318/13

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13) (ZNIRPJU), 1., 2. in 3. odst.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-132/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 246. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-250/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 246. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-35/13

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 176. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-120/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 176. čl., 1. odst. in 1. st. 2. odst. 188. čl., 1., 2. in 3. odst. 246. čl. in 248. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-154/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 176.čl., 188.čl., 235. čl. in 246. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2014

Up-1187/12, U-I-318/12

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 1. odst. 50. čl. in 55.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 12/2012 z dne 2. 10. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1315/2010 z dne 24. 3. 2011 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 431/2009 z dne 16. 9. 2010

Več

Neobjavljeno | 08.05.2014

U-I-149/13

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 162. in 163. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.02.2011

U-I-189/09, Up-907/09

Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 1. st. 6. odst. 88. čl. , 94. čl. in 100.a čl. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 154. čl., 159. čl. in 162. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 203/2008 z dne 12. 5. 2009 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 609/2007 z dne 10. 1. 2008

Več

Uradni list RS, št. 15/2011 | 20.01.2011

Up-902/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 52/2008 z dne 25. 5. 2009 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 428/2007 z dne 27. 9. 2007

Več

Neobjavljeno | 17.03.2011

U-I-42/11

Pravilnik o službenih vozilih, 10. čl., 11. čl. in 12. čl.

Več

Neobjavljeno | 24.03.2011

U-I-177/09, Up-820/09

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 157. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 456/2007 z dne 6. 4. 2009

Več

Neobjavljeno | 07.04.2011

U-I-58/09

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZON), 2. odst. 175. čl.

Več

Uradni list RS, št. 32/2011 in OdlUS XIX, 32 | 07.04.2011

Up-43/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 301/2009 z dne 3. 11. 2009

Več

Neobjavljeno | 20.04.2011

U-I-56/11

Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 41/94, 70/97 in 38/99) (ZDDO), 38. čl.

Več

Neobjavljeno | 02.10.2014

U-I-83/14

Pravilnik o letnem dopustu št. 0070-33/2013-1 z dne 13. 12. 2013

Več