Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 309

Uradni list RS, št. 27/2010 | 04.03.2010

U-I-40/09

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 3. odst. 66. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

Up-1073/09, U-I-222/09

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 527/2007 z dne 16. 6. 2009 Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZVV)

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-21/10, Up-123/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 497/2009 z dne 12. 11. 2009 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 8. odst. 34. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.05.2010

U-I-112/10

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 − uradno prečiščeno besedilo) (ZUOPP), 22. čl., 26. čl., 31. čl., 38.a čl., 38.b čl.

Več

Neobjavljeno | 07.02.2014

U-I-62/12, Up-310/12

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 15. čl., 3. al. 33. čl. in 1. odst. 178. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 44/2011 z dne 6. 2. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 380/2010 z dne 13. 10. 2010 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 564/2009 z dne 12. 5. 2010

Več

Uradni list RS, št. 18/2014 | 20.02.2014

U-I-161/12

Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 14. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 14/13) (ZSVarPre), 2. odst. 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 25/2014 in OdlUS XX, 21 | 21.03.2014

Up-1303/11, U-I-25/14

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), 1. odst. 135. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2009 z dne 5. 9. 2011, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 720/2008 z dne 21. 1. 2009 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3715/2006 z dne 5. 9. 2008

Več

Neobjavljeno | 03.02.2011

U-I-68/10, Up-350/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 455/2009 z dne 9. 12. 2009 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09), 8. čl.

Več

Neobjavljeno | 24.02.2011

U-I-14/10, Up-75/10

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 21/2009 z dne 11. 11. 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 168/2009 z dne 17. 6. 2009 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 234/2008 z dne 19. 1. 2009 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 32. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 1. odst. 159. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.04.2011

Up-3072/08, Up-104/10

Ustavni pritožbi zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 526/2008 z dne 15. 10. 2008 in zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 227/2009 z dne 2. 11. 2009

Več

Neobjavljeno | 14.04.2011

U-I-258/10

Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr), 74. čl.

Več

Neobjavljeno | 02.10.2014

U-I-158/14

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, 2. al. 3. odst. 30. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.10.2014

Up-390/14, U-I-114/14

Ustavna pritožba zoper sodbi Upravnega sodišča, Oddelek v Mariboru, št. II U 112/2014 z dne 9. 4. 2014 in št. II U 101/2014 z dne 9. 4. 2014 Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 14. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 24. in 27. čl. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS), 22. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 ­– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 343. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.10.2014

U-I-135/13

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (Uradni list RS, št. 30/10, MP, št. 5/10) (BRSSZ), 3., 20., 21., 22., 23., 24., 37. in 38. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ-2)

Več

Neobjavljeno | 11.11.2014

Up-50/14

Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 159/2013 z dne 11. 11. 2013, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 92/2013 z dne 11. 4. 2013 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 248/2012 z dne 12. 12. 2012

Več

Neobjavljeno | 20.05.2010

U-I-119/09, Up-503/09

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. al. 1. odst. 396. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 443/2007 z dne 10. 2. 2009 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 503/2006 z dne 31. 5. 2007

Več

Uradni list RS, št. 52/2010 in OdlUS XIX, 6 | 10.06.2010

U-I-118/09

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUOPP), 27. čl.

Več

Uradni list RS, št. 51/2010 | 10.06.2010

U-I-159/07

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB), 2. in 3. al. 3. odst. 33. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.06.2010

U-I-104/10

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ) Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08) (ZSDP) Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 81/2000 in 97/01) (ZPSV) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000 in 111/07) (ZMEPIZ) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) (ZDavP) Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB)

Več

Uradni list RS, št. 61/2010 | 08.07.2010

U-I-264/09

Sklepa Vlade št. 17200-2/2009/14 z dne 30. 7. 2009 in št. 17200-2/2009/15 z dne 30. 7. 2009

Več