Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 176

Uradni list RS, št. 37/2010 | 15.04.2010

Up-2677/08

Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 1471/2007 z dne 18. 3. 2008

Več

Uradni list RS, št. 45/2010 | 13.05.2010

Up-969/08

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 847/2007 z dne 13. 12. 2007, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1936/2007 z dne 6. 6. 2007 in sklep Okrajnega sodišča v Kranju št. N 56/2006 z dne 20. 2. 2007

Več

Neobjavljeno | 14.02.2014

U-I-167/13, Up-535/13

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 131/2013 z dne 24. 4. 2013 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 133/2012 z dne 15. 2. 2013 Odlok o ureditvi agrarnih razmerij in razveljavitvi dražb z dne 1. 12. 1946

Več

Uradni list RS, št. 21/2011 | 17.02.2011

Up-23/09

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1356/2006 z dne 14. 3. 2007

Več

Neobjavljeno | 24.03.2011

U-I-6/10, Up-50/10, Up-51/10

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 44. čl. in 2. odst. 85. čl. Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81, in Uradni list RS, št. 65/99) Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000), 13. čl. in 14. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92) Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 417/2009 z dne 30. 10. 2009 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 539/2009 z dne 25. 8. 2009

Več

Uradni list RS, št. 48/2010 | 20.05.2010

Up-416/09

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2199/2008 z dne 18. 11. 2008

Več

Neobjavljeno | 20.05.2010

U-I-278/09, Up-1343/09

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98 in 26/99) (ZIKS), 145.c čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 10/98 in 26/99) (ZIKS-G), 1. odst. 3. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 59/2007 z dne 16. 7. 2009 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1908/2006 z dne 20. 9. 2006 ter s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 842/2005-I z dne 26. 1. 2006

Več

Neobjavljeno | 08.06.2010

Up-1235/09

Sodba Upravnega sodišča št. U 2166/2007 z dne 28. 11. 2007

Več

Neobjavljeno | 23.06.2010

P-34/09

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 23.06.2010

P-35/09

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 44/2014 | 29.05.2014

Up-1061/12

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 52/2012 z dne 23. 8. 2012, sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 728/2011 z dne 24. 11. 2011 Sklep Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. N 2/2011 z dne 21. 2. 2011

Več

Neobjavljeno | 26.06.2014

U-I-4/14

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 3. odst. 42. čl. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), 2., 3., 4., 5. in 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.02.2012

U-I-150/11, Up-844/11

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 243/2010 z dne 11. 5. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1514/2009 z dne 23. 4. 2010 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 93. čl. Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81, in Uradni list RS, št. 65/99) Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000)

Več

Neobjavljeno | 02.03.2012

Up-20/10

Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 695/2009 z dne 8. 10. 2009

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

P-77/08

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 12.03.2009

U-I-282/08

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 9. in 11. čl.

Več

Uradni list RS, št. 25/2009 in OdlUS XVIII, 66 | 12.03.2009

Up-3451/07

Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 355/2007 z dne 13. 9. 2007

Več

Uradni list RS, št. 31/2009 in OdlUS XVIII, 69 | 02.04.2009

Up-1057/08

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 791/2007 z dne 12. 3. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 482/2007 z dne 24. 10. 2007

Več

Neobjavljeno | 05.06.2012

Up-475/12

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 388/2011 z dne 26. 1. 2012

Več

Uradni list RS, št. 50/2012 | 07.06.2012

Up-545/11, Up-544/11

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 287/2010 z dne 17. 2. 2011

Več