Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 191

Neobjavljeno | 08.04.2010

Up-171/09, U-I-29/09

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2068/2007 z dne 10. 11. 2008 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

Up-789/09, Up-156/09, U-I-27/09

Ustavna pritožba z dne 1. 7. 2009 zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 57/2009 z dne 16. 4. 2009 in ustavna pritožba z dne 6. 2. 2009 zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2069/2007 z dne 10. 11. 2008 Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.04.2010

U-I-15/09, Up-87/09

Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 654/2008 z dne 22. 10. 2008, zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 146/2006 z dne 5. 6. 2008, zoper odločbo Ministrstva za finance št. DT-426-31/927-02/0200-010 z dne 27. 2. 2006 in zoper odločbo Carinskega urada Nova Gorica št. 426-25/799-02/8200-040 z dne 16. 5. 2002

Več

Neobjavljeno | 04.02.2014

U-I-5/14

Zakon o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) (ZDavS)

Več

Uradni list RS, št. 11/2014, Uradni list RS, št. 22/2014 in OdlUS XX, 22 | 21.03.2014

U-I-313/13

Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)

Več

Uradni list RS, št. 29/2014 | 10.04.2014

U-I-175/11

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) (ZDoh-2), 3. odst. 90. čl., 9. tč. 95. čl. in 6. odst. 98. čl.

Več

Uradni list RS, št. 35/2014 | 24.04.2014

Up-879/12, U-I-234/12

Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 412/2011 z dne 21. 6. 2012 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1455/2010 z dne 19. 9. 2011 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12 in 111/13) (ZDavP-2), 6. odst. 57. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.02.2011

U-I-3/10

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 43/10, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) (ZDavP), 96. čl.

Več

Neobjavljeno | 17.02.2011

U-I-157/10

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) (ZDavP), 160. čl.

Več

Neobjavljeno | 17.03.2011

Up-54/10

Sklep Ustavnega sodišča št. Up-54/10 z dne 15. 6. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 291/2005 z dne 22. 10. 2009

Več

Neobjavljeno | 10.06.2010

U-I-52/09, Up-265/09

Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96 in 108/02) (ZDDPO), 64. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 377/2005 z dne 17. 12. 2008

Več

Neobjavljeno | 08.07.2010

U-I-59/09

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. tč. 4. odst. 51. čl.

Več

Uradni list RS, št. 31/2013 | 21.03.2013

Up-320/11

Sodba in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 81/2010 z dne 9. 12. 2010

Več

Neobjavljeno | 11.04.2013

U-I-168/12, Up-642/12

Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDMV), 11. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 75/2011 z dne 5. 4. 2012 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 17/2010 z dne 4. 11. 2010

Več

Neobjavljeno | 05.05.2014

U-I-68/13, Up-248/13

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 404/2011 z dne 29. 11. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1025/2010 z dne 13. 9. 2011 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO), 2. al. 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2015 | 19.02.2015

U-I-125/14

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 193 čl. in 4. odst. 244. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/2015 | 26.03.2015

U-I-139/14

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14 in 95/14) (ZUJF), 1. odst. 137. čl., 2. odst. 137. čl., 3. odst. 137. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.03.2012

U-I-6/12

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11), 6. čl. in 2. odst. 23.a čl.

Več

Neobjavljeno | 12.03.2009

U-I-137/08

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 125/08) (ZDavP), 2., 3., 4. in 5. odst. 368. čl. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) (ZFPPIPP), 1. in 3. odst. 291. čl

Več

Neobjavljeno | 07.10.2011

U-I-253/09

Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01) (ZDIS), 6. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 10/10) (ZIS), 24. čl. Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIS), 75. čl.

Več