Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 54

Uradni list RS, št. 12/2011 in OdlUS XIX, 17 | 03.02.2011

U-I-178/10

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, št. 59/10) (ZPZFSEu)

Več

Uradni list RS, št. 18/2013 | 14.02.2013

U-I-52/11

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) (ZSFCJA), 1. odst. 17. čl.

Več

Uradni list RS, št. 20/2013 | 14.02.2013

U-I-128/11

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) (ZSPJS), 49.a čl.

Več

Neobjavljeno | 11.09.2014

U-I-259/12

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 64/12)

Več

Neobjavljeno | 09.02.2012

U-I-23/11

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) (ZIPRS1112), 2. odst. 46.a čl. in 47. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

U-I-43/07

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) (ZRev), 3. odst. 63. čl., 1., 2. in 3. tč. 1. odst. 64. čl. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 109/08) (ZJF), 1. odst. 80. e čl. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 1. odst. 34. čl. in 1. odst. 35. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.04.2009

U-I-172/08

Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) (ZLDUVCP), 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 43/2012 | 24.05.2012

U-I-211/11

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) (ZJN), 2. al. 4. odst. 42. čl. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZJNVETPS), 3. odst. 47. čl. in 4. odst. 48. čl.

Več

Neobjavljeno | 21.06.2012

U-I-112/12, Up-522/12

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 863/2011 z dne 29. 3. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. P 974/2010 z dne 24. 8. 2011 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 974/2010 z dne 18. 4. 2012 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST), 1. odst. in 1. tč. 2. odst. 5. čl., 1. odst. 13. čl. ter 5. odst. 34. čl.

Več

Neobjavljeno | 14.06.2012

U-I-88/11, Up-517/11, Up-547/11

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTro), 8. čl., 13. čl., 13a. čl., 16. čl. in 17. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 392/2010 z dne 3. 2. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1284/2009 z dne 23. 6. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 342/2010 z dne 3. 2. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1283/2009 z dne 19. 5. 2010

Več

Neobjavljeno | 14.06.2012

U-I-72/11, Up-423/11, Up-425/11

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZTro), 8. čl., 13. čl., 13a. čl., 16. čl. in 17. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 251/2009 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1622/2008 z dne 31. 3. 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 226/2009 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1742/2008 z dne 31. 3. 2009

Več

Neobjavljeno | 20.09.2012

U-I-192/12

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/12), 1. čl., 7. čl., 9. čl., 12. čl., 20. čl., 37. čl., 42. čl. in 45. čl. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/12), 1. čl., 7. čl., 9. čl., 12. čl., 20. čl., 37. čl., 42. čl. in 45. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.09.2012

U-I-166/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 143. čl.

Več

Neobjavljeno | 10.10.2007

U-I-58/07

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 42/04) (ZISDU-1), 5. odst. 24. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.10.2007

U-I-157/07

Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list št. 29/06) (ZSNVPN), 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.01.2011

U-I-172/09

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) (ZBan), 310. čl., 1. odst. 313. čl. v delu, ki se nanaša na jamčevanje Republike Slovenije za izplačilo zajamčene vloge, 2. odst. 313. čl. in 5. odst. 315. čl. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. tč. 1. odst. 44. čl., 4. tč. 82. čl., 5. tč. 2. odst. 96. čl., 3. tč. 2. odst. 100. čl., 7. tč. 107. čl. in 117. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 294. čl., 301. čl., 7. odst. 302. čl., 360. čl. ter 1. in 2. odst. 367. čl.

Več

Uradni list RS, št. 45/2011 | 25.05.2011

U-I-1/11

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10) (ZIPRS1011), 1. odst. 39. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) (ZIPRS1112), 42. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.06.2008

U-I-184/07

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.05.2009

U-I-232/08

Zakon o skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06) (ZSNVPN), 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.05.2009

Up-2442/07

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1208/2005 z dne 19. 4. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 529/2003 z dne 24. 8. 2005

Več