Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 4156

Neobjavljeno | 24.03.2010

Up-438/09

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 575/2008 z dne 22. 1. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 390/2008 z dne 6. 11. 2008

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-103/08, Up-1208/08, Up-1566/08

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000, 1/01, 63/01, 37/02 in 61/02), 10. čl., 16. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 375/2007 z dne 12. 2. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 666/2006 z dne 29. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 752/2003 z dne 9. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 291/2007 z dne 11. 3. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 571/2006 z dne 1. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 753/2003 z dne 5. 1. 2006

Več

Uradni list RS, št. 30/2010 | 09.03.2010

Up-705/08

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 70/2007 z dne 24. 10. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 591/05 z dne 13. 12. 2006

Več

Neobjavljeno | 01.04.2010

U-I-15/09, Up-87/09

Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 654/2008 z dne 22. 10. 2008, zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 146/2006 z dne 5. 6. 2008, zoper odločbo Ministrstva za finance št. DT-426-31/927-02/0200-010 z dne 27. 2. 2006 in zoper odločbo Carinskega urada Nova Gorica št. 426-25/799-02/8200-040 z dne 16. 5. 2002

Več

Uradni list RS, št. 35/2010 | 02.04.2010

Up-310/10

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2667/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2874 In 414/2009 z dne 4. 8. 2009

Več

Neobjavljeno | 10.05.2010

Up-513/10

Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. I 88/2008 z dne 30. 3. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. I 88/2008 z dne 30. 3. 2010

Več

Neobjavljeno | 13.05.2010

U-I-76/10, Up-410/10

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) (EZ), 2. odst. 76. čl. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07), 9. al. 1. odst. 2. čl., 2. odst. 35. čl., 5. odst. 48. čl., 6. odst. 48. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 89/2010 z dne 15. 2. 2010 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3148/2009 z dne 1. 2. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 108/2010 z dne 10. 2. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 2548/2009 z dne 4. 11. 2009

Več

Neobjavljeno | 07.02.2014

Up-536/12, U-I-114/12, Up-510/13

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 233/2011 z dne 3. 4. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 233/2011 z dne 13. 5. 2013 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 95. čl. in 2. odst. 108. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.02.2014

U-I-62/12, Up-310/12

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 15. čl., 3. al. 33. čl. in 1. odst. 178. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 44/2011 z dne 6. 2. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 380/2010 z dne 13. 10. 2010 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 564/2009 z dne 12. 5. 2010

Več

Neobjavljeno | 20.02.2014

U-I-237/13, Up-821/13

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) (ZLPP) Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 29/2013 z dne 25. 7. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2269/2012 z dne 5. 9. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1551/2011-II z dne 18. 1. 2012

Več

Neobjavljeno | 18.02.2014

U-I-320/13, Up-1003/13

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 131/2011 z dne 12. 9. 2013

Več

Neobjavljeno | 17.02.2014

U-I-247/13, Up-772/13

Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. II Ips 78/2013 z dne 11. 7. 2013 Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. II Ips 78/2013 z dne 11. 7. 2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 620/2011 z dne 9. 2. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 224/98 z dne 12. 4. 2011 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94) (ZOZP), 19. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 67/02) (ZOZP-A) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 13/05) (ZOZP-B) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 30/06) (ZOZP-C) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 52/07) (ZOZP-D)

Več

Neobjavljeno | 14.02.2014

U-I-167/13, Up-535/13

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 131/2013 z dne 24. 4. 2013 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 133/2012 z dne 15. 2. 2013 Odlok o ureditvi agrarnih razmerij in razveljavitvi dražb z dne 1. 12. 1946

Več

Neobjavljeno | 25.03.2014

U-I-137/13, Up-454/13

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 91. čl., 2. odst. 91. čl.. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 9/2013 z dne 18. 2. 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1071/2012 z dne 15. 11. 2012 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 871/2011 z dne 25. 9. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 526/2012 z dne 5. 7. 2012 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 871/2011 z dne 14. 3. 2012

Več

Neobjavljeno | 15.04.2014

U-I-121/12, Up-553/12

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 1. odst. 161. čl., 2. in 4. odst. 162. čl. ter 2. in 5. odst. 162.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010

Več

Neobjavljeno | 10.04.2014

U-I-100/13, Up-307/12

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 106. in 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 1/2012 z dne 12. 1. 2012

Več

Neobjavljeno | 18.04.2014

U-I-77/12, Up-376/12

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 105.a čl, 3. odst. 105.a čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1), 8. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 325/2011 z dne 8. 12. 2011 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1706/2011 z dne 19. 5. 2011 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 729/2007-III z dne 5. 10. 2010

Več

Neobjavljeno | 16.12.2013

Up-1025/12

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012

Več

Neobjavljeno | 20.01.2011

U-I-150/09, Up-662/09, Up-663/09, Up-664/09, Up-665/09, Up-666/0

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 2. odst. 28. čl. Ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 562/2007 z dne 19. 3. 2009 v zvezi s sodbami Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 395/2005 z dne 13. 4. 2007, št. U 397/2005 z dne 23. 5. 2007, št. U 398/2005 z dne 13. 4. 2007, št. U 396/2005 z dne 27. 6. 2007 in št. U 399/2005 z dne 27.6.2007

Več

Neobjavljeno | 26.01.2011

U-I-281/10, Up-1411/10

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 3. odst. 321. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 792/2009 z dne 16. 9. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 35/2009 z dne 22. 4. 2009 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3334/2005-II z dne 19. 9. 2008

Več