Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 1300

Uradni list RS, št. 28/2010 | 18.03.2010

U-I-13/09

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-250/09, Up-1227/09

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 4. odst. 41. čl., 5. alinea 1. odst. 55.b. čl. Ustavna pritožba zoper: – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1023/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1176/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1095/2009 z dne 19. 8. 2009, – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1159/2009 z dne 19. 8. 2009 in – sodbo Upravnega sodišča št. I U 1302/2009 z dne 26. 8. 2009

Več

Uradni list RS, št. 30/2010 in OdlUS XIX, 3 | 18.03.2010

U-I-207/08, Up-2168/08

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl. Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 2. odst. 3. čl. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1588/2008 z dne 12. 6. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 1937/2006 z dne 5. 12. 2007

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

U-I-103/08, Up-1208/08, Up-1566/08

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000, 1/01, 63/01, 37/02 in 61/02), 10. čl., 16. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 375/2007 z dne 12. 2. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 666/2006 z dne 29. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 752/2003 z dne 9. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 291/2007 z dne 11. 3. 2008 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 571/2006 z dne 1. 3. 2007 ter s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 753/2003 z dne 5. 1. 2006

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-211/08

Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi (Uradni list RS, št. 71/03) Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 37/01 – uradno prečiščeno besedilo, 2/02, 71/03 in 84/05), 3. odst. 11. čl. Posebni del notarske tarife (Uradni list RS, št. 94/08)

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-223/08

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 67/01) (ZD), 128. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-236/08

Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZN), 1. st. 2. odst. 2. čl., 1. odst. 10. čl., 1. do 6. odst. 10. a čl., 11. čl. in 2. odst. 107. čl., 109. čl., 7. al. 1. tč. 113.a čl. in 3. odst. 115. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.04.2010

U-I-15/09, Up-87/09

Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 654/2008 z dne 22. 10. 2008, zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 146/2006 z dne 5. 6. 2008, zoper odločbo Ministrstva za finance št. DT-426-31/927-02/0200-010 z dne 27. 2. 2006 in zoper odločbo Carinskega urada Nova Gorica št. 426-25/799-02/8200-040 z dne 16. 5. 2002

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-237/09

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 2. odst. 16. čl., 25. čl. Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. odst. 200. čl. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 in OdlUS XIX, 13 | 15.04.2010

Up-2530/06

Ustavna pritožba zoper 2.) točko odločbe Vrhovnega sodišča št. Dsp 2/2006 z dne 27. 10. 2006 v zvezi z odločbo Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije št. Ds 4/2005 z dne 27. 3. 2006

Več

Uradni list RS, št. 45/2010 | 13.05.2010

Up-2965/08

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3404/2008 z dne 17. 9. 2008 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2060/2006 z dne 7. 5. 2008

Več

Uradni list RS, št. 47/2010 | 05.05.2010

Up-1850/08

Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 72/2008 z dne 18. 4. 2008 in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 336/2008 z dne 17. 7. 2008

Več

Neobjavljeno | 13.02.2014

U-I-115/11

Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11) (ZZK), 2. al. 2. tč. 3. odst. 125.a čl., 9. in 10. odst. 125.a čl., 125.c čl., 38.a čl., 142. čl., 5. in 6. odst. 142. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.02.2014

U-I-62/12, Up-310/12

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 15. čl., 3. al. 33. čl. in 1. odst. 178. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 44/2011 z dne 6. 2. 2012 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 380/2010 z dne 13. 10. 2010 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 564/2009 z dne 12. 5. 2010

Več

Neobjavljeno | 18.02.2014

U-I-320/13, Up-1003/13

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 131/2011 z dne 12. 9. 2013

Več

Uradni list RS, št. 20/2014 in OdlUS XX, 33 | 13.02.2014

Up-540/11

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 216/2010 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 425/2009 z dne 4. 11. 2009 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 79/2008 z dne 5. 12. 2008

Več

Neobjavljeno | 25.03.2014

U-I-137/13, Up-454/13

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 1. odst. 91. čl., 2. odst. 91. čl.. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 9/2013 z dne 18. 2. 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1071/2012 z dne 15. 11. 2012 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 871/2011 z dne 25. 9. 2012 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 526/2012 z dne 5. 7. 2012 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 871/2011 z dne 14. 3. 2012

Več

Neobjavljeno | 15.04.2014

U-I-121/12, Up-553/12

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 1. odst. 161. čl., 2. in 4. odst. 162. čl. ter 2. in 5. odst. 162.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010

Več

Neobjavljeno | 10.04.2014

U-I-100/13, Up-307/12

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 106. in 107. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 1/2012 z dne 12. 1. 2012

Več

Uradni list RS, št. 31/2014 | 03.04.2014

Up-267/11, U-I-45/11

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 134/2009 z dne 9. 12. 2010 Sodba Upravnega sodišča št. U 750/2007 z dne 19. 2. 2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 66/2010 z dne 16. 12. 2010 in sklep Vrhovnega sodišča št. I U 508/2009 z dne 16. 12. 2010 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) (ZJC)

Več