Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 38

Uradni list RS, št. 29/2010 in OdlUS XIX, 2 | 18.03.2010

U-I-50/09, Up-260/09

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 2. odst. 205. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 123/2009 z dne 27. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 305/2009 z dne 20. 2. 2009

Več

Uradni list RS, št. 22/2011 | 03.03.2011

Up-1116/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 313/2009 z dne 27. 8. 2009 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1199/2009 z dne 15. 7. 2009 Sklep Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-152/2009/2 (1232-02) z dne 3. 7. 2009

Več

Uradni list RS, št. 2/2015 | 17.12.2014

Up-431/14

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 11881/2014 z dne 30. 4. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11881/2014 z dne 16. 4. 2014

Več

Uradni list RS, št. 15/2013 | 19.12.2012

U-I-219/12, Up-834/12

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 32648/2012 z dne 7. 8. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. I Km 32648/2012 z dne 31. 7. 2012 in s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 32648/2012 z dne 5. 9. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. I Km 32648/2012 z dne 30. 8. 2012 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 471., 472. in 473. čl.

Več

Uradni list RS, št. 19/2015 | 05.03.2015

Up-6/14

Sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 59070/2013 (Ks 523/2013) z dne 12. 12. 2013 Sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpr 45325/2013 z dne 8. 10. 2013

Več

Uradni list RS, št. 36/2012 | 19.04.2012

U-I-275/10, Up-1507/10

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 45602/2010 z dne 24. 11. 2010 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/09 in 91/11) (ZKP), 5. odst. 361. čl.

Več

Uradni list RS, št. 87/2007 in OdlUS XVI, 103 | 11.09.2007

Up-970/06

Sklep Okrožnega sodišča v Krškem št. K 28/2006 z dne 31. 5. 2006 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 381/2006 z dne 29. 6. 2006 ter sklep Okrožnega sodišča v Krškem št. Ks 184/2006 z dne 22. 6. 2006

Več

Uradni list RS, št. 101/2007 in OdlUS XVI, 109 | 10.10.2007

Up-679/06, U-I-20/07

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/2000, 73/04, 23/05 – ur. p. b., 72/05, 100/05 – ur. p. b., 127/06, 27/07 – ur. p. b. in 67/07) (ZS), 2. odst. 62. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), drugega stavka 3. odst. 321. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 143/2006 z dne 29. 3. 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. VII Ips 1/2006 z dne 14. 11. 2006 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča št. VI Ips 4/2006 z dne 17. 5. 2006

Več

Uradni list RS, št. 73/2008 in OdlUS XVII, 46 | 03.07.2008

U-I-6/08, Up-1198/05, Up-786/06

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 251/2005 z dne 19. 10. 2005 Sklepm Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 306/2003 z dne 5. 7. 2005 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 8/06 – ur. p. b., 14/07 in 32/07) (ZKP), 4. odst. 42. čl., 2. odst. 265. čl. Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Su 220100/2006 z dne 24. 4. 2006

Več

Uradni list RS, št. 84/2012 in OdlUS XIX, 43 | 10.10.2012

Up-21/11

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 515/2009 z dne 7. 10. 2010 in 2. točka izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. I U 2383/2008 z dne 19. 11. 2008

Več

Uradni list RS, št. 117/2007 in OdlUS XVI, 115 | 06.12.2007

Up-862/05

Sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 474/05 in Ks 478/05 z dne 27. 7. 2005 Odločba o odvzemu prostosti in pridržanju Policijske uprave Koper št. 303/1296686/D895438/K485395/2311835/2005 z dne 26. 7. 2005

Več

Uradni list RS, št. 67/2017 in OdlUS XXII, 31 | 19.10.2017

Up-563/15

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 117/2015 z dne 21. 5. 2015, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 738/2015 z dne 18. 3. 2015 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 157/2015 z dne 5. 3. 2015

Več

OdlUS VII, 106 | 13.03.1998

Up-41/98

Odločba Ministra za pravosodje št. 041-2/95 z dne 24.12.1997

Več

OdlUS V, 189 | 07.11.1996

Up-277/96

Ustavna pritožba O. J. zaradi kršitve ustavne pravice do sodnega varstva

Več

OdlUS V, 190 | 05.12.1996

Up-155/95

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 139/96-4 z dne 26.4.1996 Sklep Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Ks 13/96 z dne 18.4.1996

Več

Uradni list RS, št. 65/2002 in OdlUS XI, 268 | 10.07.2002

Up-11/98

Sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1005/97 z dne 18. 11. 1997 Sklep preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Kpr 728/97 z dne 12. 11. 1997 Sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1115/97 z dne 23. 12. 1997 Sklep preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Kpr 728/97 z dne 5. 12. 1997 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 368/97 z dne 16. 12. 1997 Sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1074/97 z dne 8. 12. 1997 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 27/98 z dne 21. 1. 1998 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 16/98 z dne 8. 1. 1998

Več

Uradni list RS, št. 93/2002 in OdlUS XI, 276 | 17.10.2002

Up-103/02

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 43/2002 z dne 25. 1. 2002

Več

OdlUS VIII, 288 | 08.07.1999

Up-318/96

Sklep Razsodišča Lovske zveze Slovenije RAZ 24/94 z dne 26. 10. 1995 Ustavna pritožba A. K. zoper sklep Disciplinskega razsodišča pri Lovski zvezi Maribor št. 122/94 z dne 6. 4. 1994

Več

OdlUS VII, 101 | 12.02.1998

Up-293/97

Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. I Ips 250/97 z dne 2.10.1997, sklep senata Okrožnega sodišča v Krškem št. Ks 54/97 z dne 17.9.1997 in Sklep preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Krškem št. Kpd 135/97 z dne 16.9.1997

Več

Uradni list RS, št. 53/2005 in OdlUS XIV, 42 | 12.05.2005

Up-153/05

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 719/2004 z dne 6. 1. 2005

Več