Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 1406

Uradni list RS, št. 29/2010 in OdlUS XIX, 2 | 18.03.2010

U-I-50/09, Up-260/09

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 2. odst. 205. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 123/2009 z dne 27. 2. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 305/2009 z dne 20. 2. 2009

Več

Uradni list RS, št. 33/2010 | 01.04.2010

Up-1727/08

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 4425/2007 z dne 27. 2. 2008 v delu, ki se nanaša na pritožnici, ter 1. in 3. točka izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 11 I 2005/04660 z dne 20. 11. 2006

Več

Uradni list RS, št. 37/2010 | 15.04.2010

Up-2677/08

Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 1471/2007 z dne 18. 3. 2008

Več

Uradni list RS, št. 37/2010 | 15.04.2010

Up-958/09, U-I-199/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 264/2009 z dne 29. 7. 2009 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 1. odst. 56. čl., 1. odst. 57. čl., 3. odst. 57. čl., 4. odst. 57. čl.

Več

Uradni list RS, št. 82/2009 Uradni list RS, št. 40/2010 | 05.05.2010

U-I-219/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08)

Več

Uradni list RS, št. 45/2010 | 13.05.2010

Up-1171/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 305/2009 z dne 24. 6. 2009

Več

Uradni list RS, št. 45/2010 | 13.05.2010

Up-969/08

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 847/2007 z dne 13. 12. 2007, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1936/2007 z dne 6. 6. 2007 in sklep Okrajnega sodišča v Kranju št. N 56/2006 z dne 20. 2. 2007

Več

Uradni list RS, št. 46/2010 in OdlUS XIX, 4 | 15.04.2010

U-I-92/07

Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) (ZVS), 1. odst. 13. čl., 1. in 5. tč. 14. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl., 3. odst. 24. čl., 4. odst. 24. čl., 25. čl., 2. odst. 25. čl., 26. čl., zadnji st. 1. odst. 27. čl., 5. odst. 27. čl., 3. odst. 29. čl., 30. čl. in 32. čl. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, ter Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 20. čl. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 52. čl.

Več

Uradni list RS, št. 50/2010 in OdlUS XIX, 5 | 20.05.2010

U-I-200/09

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 108. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2010 Uradni list RS, št. 47/2010 | 20.05.2010

U-I-65/10

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 1. odst. 28. čl.

Več

Uradni list RS, št. 10/2014 | 16.01.2014

U-I-48/11, Up-274/11

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl. Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Ip 981/2010 z dne 9. 11. 2010 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 37441/2010 z dne 20. 4. 2010

Več

Uradni list RS, št. 14/2014 in OdlUS XX, 31 | 23.01.2014

Up-105/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 550/2012 z dne 19. 12. 2012 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1487/2012 z dne 17. 10. 2012

Več

Uradni list RS, št. 14/2014 in OdlUS XX, 32 | 23.01.2014

Up-150/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2013 z dne 24. 1. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1703/2012 z dne 28. 11. 2012

Več

Uradni list RS, št. 15/2014 in OdlUS XX, 19 | 13.02.2014

U-I-253/13

Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 1. tč. 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 19/2014 | 06.03.2014

U-I-73/12

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) (ZSFCJA), 2. odst. 17. čl.

Več

Uradni list RS, št. 11/2014, Uradni list RS, št. 22/2014 in OdlUS XX, 22 | 21.03.2014

U-I-313/13

Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)

Več

Uradni list RS, št. 25/2014 in OdlUS XX, 21 | 21.03.2014

Up-1303/11, U-I-25/14

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), 1. odst. 135. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 299/2009 z dne 5. 9. 2011, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 720/2008 z dne 21. 1. 2009 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 3715/2006 z dne 5. 9. 2008

Več

Uradni list RS, št. 29/2014 | 10.04.2014

U-I-175/11

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) (ZDoh-2), 3. odst. 90. čl., 9. tč. 95. čl. in 6. odst. 98. čl.

Več

Uradni list RS, št. 31/2014 | 03.04.2014

Up-267/11, U-I-45/11

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 134/2009 z dne 9. 12. 2010 Sodba Upravnega sodišča št. U 750/2007 z dne 19. 2. 2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 66/2010 z dne 16. 12. 2010 in sklep Vrhovnega sodišča št. I U 508/2009 z dne 16. 12. 2010 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) (ZJC)

Več

Uradni list RS, št. 33/2014 | 17.04.2014

Up-807/13, Up-808/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 302/2013 z dne 28. 8. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1178/2012 z dne 5. 6. 2013 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 303/2013 z dne 28. 8. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 862/2013 z dne 19. 6. 2013

Več