Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 21

Uradni list RS, št. 48/2003 in OdlUS XII, 42 | 08.05.2003

U-I-272/98

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 - popr. in 93/01) (ZPol), 1., 2. in 3. odst. 49. čl., 96. do 107. čl.

Več

Uradni list RS, št. 27/2002 in OdlUS XI, 27 | 28.02.2002

U-I-266/98

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 1/99 in 54/2000) (ZKZ), 17. do 25. čl.

Več

Uradni list RS, št. 13/2002 in OdlUS XI, 1 | 10.01.2002

U-I-312/97

Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) (ZLPPOD), 22. čl.

Več

Uradni list RS, št. 117/2000 in OdlUS IX, 281 | 30.11.2000

U-I-330/97

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 17/91-I) (ZD), 128. čl.

Več

Uradni list RS, št. 54-I/2002 in OdlUS XI, 93 | 30.05.2002

U-I-50/00

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95 in 85/01) (ZIS), 2. odst. 74. čl. Odredba o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/95, 21/97, 68/99 in 91/01), 4. in 5. al. 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2000 in OdlUS IX, 14 | 03.02.2000

U-I-96/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV), tč. 1. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 49. čl.

Več

Uradni list RS, št. 37/2001 in OdlUS X, 76 | 19.04.2001

U-I-18/98

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. odst. 34. čl. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997 (Uradni list RS, št. 84/97 in 3/98), 3.3.2. in 3.3.3. tč. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1998 (Uradni list RS, št. 90/98), 3.3.1. in 3.3.2. tč. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1999 (Uradni list RS, št. 59/99), 3.3.1. in 3.3.2. tč.

Več

Uradni list RS, št. 31/2003 in OdlUS XII, 16 | 13.03.2003

U-I-79/00

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) (ZKGZ), 1. odst. 5. čl., 1. odst. 13., 1. odst. 29., 1. odst. 35. čl.

Več

Uradni list RS, št. 15/2007 in OdlUS XVI, 12 | 07.02.2007

U-I-245/05

Pravilnik o evidencah in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 140/04) 2., 3., in 4., odst. 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 7 | 05.02.2004

U-I-106/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 1. odst. 82., 2. odst. 82., 5. odst. 82. čl. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega pomena (Uradni list RS, št. 109/02)

Več

Uradni list RS, št. 50/2003 in OdlUS XII, 44 | 15.05.2003

U-I-250/00

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/2000 - popr.) (EZ), 1., 2., 3. in 5. al. 46. čl., 4. al. 46. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2003 in OdlUS XII, 65 | 05.06.2003

U-I-255/99

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 12/03 ur.p.b.) (ZPP), 6. odst. 168. čl., 4. odst. 180. čl.

Več

Uradni list RS, št. 63/2003 in OdlUS XII, 66 | 12.06.2003

U-I-53/00

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) (ZDSS), 1. odst. 36. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/2005 in OdlUS XIV, 6 | 17.02.2005

U-I-217/02

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96, 59/01 in 83/04) (ZRLI), določbe 2. oddeleka II. poglavja

Več

Uradni list RS, št. 79/2001 in OdlUS X, 151 | 13.09.2001

U-I-283/00

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni list RS, št. 86/2000) (ZNSVS) 3., 4., 21., 22., 2. odst. 43. čl.

Več

Uradni list RS, št. 67/2006 in OdlUS XV, 55 | 22.06.2006

U-I-223/06

Odlok o spremembi območij naselij Stara Gora, Ozeljan in Vogrsko (Uradni list RS, št. 3/06)

Več

Uradni list RS, št. 11/2003, Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 70 | 10.07.2003

U-I-346/02

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), del določbe 7. čl. Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) (ZDS), 2. čl. Zakon o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 2. čl. Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) (ZLV), 5. čl. Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02) (ZEVP), 4. čl. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) (ZRLI), 35. čl.

Več

Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 71 | 10.07.2003

U-I-32/02

Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 ter Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/2000 in 93/01) (ZST), 1. odst. 8. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 ter Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/2000 in 93/01) (ZST), 3. odst. 32. a čl.

Več

Uradni list RS, št. 12/2001, Uradni list RS, št. 29/2003 in OdlUS XII, 9 | 06.03.2003

U-I-131/00

Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 91/2000 in 21/02), (ZZavar), 5. odst. 22., 2. in 3. odst. 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 44/2003 in OdlUS XII, 25 | 03.04.2003

U-I-149/99

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 2. odst. 41. čl. in 3. odst. 41. čl.

Več