Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 19 od 19

Uradni list RS, št. 56/98 in OdlUS VII, 145 | 16.07.1998

U-I-87/96

Pojasnilo št. 7-3/96-A-3, ki ga je 27. 12. 1995 izdal direktor Carinske uprave RS

Več

Ur. list RS, št. 3/91 Ur. list RS, št. 13/91 (dopolnitev izreka odločbe) | 10.01.1991

U-I-30/89

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) (ZUN), 62. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 11/91 | 28.02.1991

U-I-44/90

Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin v občini Brežice

Več

Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 190 | 06.07.2000

U-I-84/99

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen (Uradni list RS, št. 17/99), 3., 1. odst. 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 54/2002, Uradni list RS, št. 58/2002 (popr.) in OdlUS XI, 131 | 06.06.2002

U-I-78/00

Sklep Občinskega sveta Občine Žalec z dne 23. 4. 1998 o obveznem najemu posode za odpadke

Več

Uradni list RS, št. 5/2002, Uradni list RS, št. 54/2002, Uradni list RS, št. 58/2002 (popr.) in OdlUS XI, 132 | 06.06.2002

U-I-63/01

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/99), 6. čl. Odlok o občinskih cestah (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/2000), 66. čl.

Več

Uradni list RS, št. 22/99 in OdlUS VIII, 49 | 05.03.1999

U-I-160/97

Sklep Občinskega sveta Občine Piran št. 345-3/93-97 z dne 27. 3. 1997 Cenik luških tarif in pristojbin za leto 1998

Več

Uradni list RS, št. 70/97 in OdlUS VI, 136 | 29.10.1997

U-I-283/96

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi operativnih del v Ministrstvu za obrambo RS, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, št. 143/1362 z dne 10. 11. 1993

Več

Uradni list RS, št. 62/2001 in OdlUS X, 137 | 28.06.2001

U-I-28/01

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi - za naselje Pertoča in Ropoča (Uradni list RS, št. 108/2000)

Več

Uradni list RS, št. 62/2001 in OdlUS X, 147 | 12.07.2001

U-I-34/99

Odlok o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok (Uradni list RS, št. 14/96), besedilo 2. stavka 12. čl. Odlok o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok (Uradni list RS, št. 28/99), 12. čl. Odlok o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok (Uradni list RS - Uradne objave, št. 22/98), 12. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 59/92 in OdlUS I, 94 | 19.11.1992

U-I-87/92

Začasno navodilo o izvajanju disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve RS, z dne 21/6-1990 in 4/12-1990

Več

Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 50 | 09.07.1992

U-I-27/92

Zakon o kazenskem postopku (Ur. list SFRJ, št. 26/86 in 74/87) (ZKP), 6. tč. 1. odst. 404. čl.

Več

Ur. list RS, št. 56/92 and OdlUS I, 86 | 12.11.1992

U-I-97/92

Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač, št. 11-02/92-10/1-8 z dne 29/7-1992

Več

Ur. l. RS, št. 23/91 | 23.05.1991

U-I-4/91

Statut Skupnosti stanovalcev Ulica bratov Učakar, št. 48 - 50, z dne 22/9-1990

Več

Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991

U-I-75/91

Začasni statutarni sklep javnega podjetja Parkirišča, z dne 16/7-1991

Več

Ur. list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 27 | 16.04.1992

U-I-47/90

Zakon o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) (ZRTVS), 2. odst. 9. čl.

Več

Uradni list RS, št. 3/2003, Uradni list RS, št. 6/2003 (popr.) in OdlUS XI, 254 | 12.12.2002

U-I-291/02

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo št. 011-13/98/92-1100 z dne 11. 7. 2002

Več

Uradni list RS, št. 8/2007 in OdlUS XVI, 5 | 18.01.2007

U-I-463/06

Sklep Ministrstva za zdravje št. 658-40/2006-4 z dne 11. 12. 2006

Več

Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 73 | 19.10.2006

U-I-126/05

Pojasnilo Ministrstva za finance, Sektorja za davčni in carinski sistem, št. 415-3/99 z dne 14. 6. 1999

Več