Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 73

Uradni list RS, št. 26/2014, Uradni list RS, št. 28/2014 in OdlUS XX, 25 | 17.04.2014

U-I-76/14

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14)

Več

Uradni list RS, št. 45/98 in OdlUS VII, 89 | 21.05.1998

U-I-40/97

Odredba o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap - Jelendol (Uradni list RS, št. 4/97), 10. čl. Sklep o vrednosti točke za določitev povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap - Jelendol za leto 1997 (Uradni list RS, št. 4/97)

Več

Uradni list RS, št. 46/98 in OdlUS VII, 119 | 04.06.1998

U-I-303/97

Odlok Mestne občine Ptuj o načinu izvajanja podelitve koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96), 4, al. 5. čl. in 1. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 7/98 in OdlUS VI, 171 | 18.12.1997

U-I-165/97

Spremembe statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 33/97)

Več

Uradni list RS, št. 51/98 in OdlUS VII, 138 | 24.06.1998

U-I-2/97

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut (Uradni list RS, št. 54/96), 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11. in 12. čl.

Več

Uradni list RS, št. 51/98 in OdlUS VII, 141 | 24.06.1998

U-I-195/95

Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92), 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 39/97, Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 213 | 23.09.1999

U-I-332/96

Odlok o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 11/90) Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986 - 1990 - dopolnitev 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/91)

Več

Uradni list RS, št. 93/99 in OdlUS VIII, 231 | 28.10.1999

U-I-220/96

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 35/96), 10. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 14/91Ur. vestnik, št. 4/91 | 14.03.1991

U-I-58/90

Sklepi Občinske skupščine Velenje: 1. o razveljavitvi odloka Izvršnega sveta iste občinske skupščine o določitvi cen z dne 22/6-1990 2. o začasnem sprejemu odredbe o določitvi cen (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/90)

Več

Ur. l. RS, št. 22/91 | 09.05.1991

U-I-8/91

Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana - Bežigrad (Ur. list RS, št. 2/91), 39., 43., 48. in 55. čl.

Več

Ur. list RS, št. 55/96 in OdlUS V, 127 | 19.09.1996

U-I-80/96

Uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže (Ur. list RS, št. 70/95) Uredba o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže (Ur. list RS, št. 70/95)

Več

Ur. list RS, št. 24/96 in OdlUS V, 29 | 14.03.1996

U-I-22/95

Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (ur. list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), 1. al. 9. čl.

Več

Ur. list RS, št. 66/96 in OdlUS V, 146 | 07.11.1996

U-I-269/96

Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje izgradnje krajevne ceste Peč - Zg. Duplice in širitev ceste Peč - Polica (Ur. list RS, št. 45/95) Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje izgradnje ceste Peč - Zg. Duplice in razširitev ceste Peč - Polica (Ur. list RS, št. 48/95)

Več

Ur. list RS, št. 58/95 in OdlUS IV, 72 | 14.09.1995

U-I-48/95

Sklep o blagu, ki se ne šteje za carinsko blago (Ur. list RS, št. 68/94)

Več

Ur. list RS, št. 65/95 in OdlUS IV, 88 | 05.10.1995

U-I-176/94

Pravilnik o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij (Ur. list RS, št. 7/94), 2. st. 1. čl., 2., 4., 5., 6., 7. in 8. čl., 3. čl., 4. al. 3. odst. 9., 10., 11., 17., 18., 2. odst. 20., 21. in 23. čl.

Več

Ur. list RS, št. 11/97 in OdlUS VI, 13 | 06.02.1997

U-I-322/96

Odlok o davku od premoženja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št 30/96), 2. čl.

Več

Ur. list RS, št. 21/95 in OdlUS IV, 31 | 30.03.1995

U-I-181/94

Navodilo o ugotavljanju razlike in vplačil po dogovoru o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (Ur. list RS, št. 32/94 in 37/94), 18. čl.

Več

Ur. list RS, št. 28/95 | 13.04.1995

U-I-299/94

Pravilnik o merilih in oblikovanju cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti občine Žalec (Ur. list RS, št. 18/94), 2. odst. 6. čl.

Več

Ur. list RS, št. 37/95 in OdlUS IV, 48 | 25.05.1995

U-I-127/94

Sklep Vlade o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč (Ur. list RS, št. 21/94)

Več

Ur. list RS, št. 37/95 in OdlUS IV, 49 | 25.05.1995

U-I-320/94

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. list RS, št. 19/94), 2. čl. Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. list RS, št. 68/94), 1. čl.

Več