Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 228

Neobjavljeno | 21.03.1991

U-I-43/90

Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)

Več

Neobjavljeno | 11.07.1996

U-I-120/95

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.07.1996

U-I-157/95

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.07.1996

U-I-121/95

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.07.1996

U-I-7/96

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.07.1996

U-I-66/96

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.07.1996

U-I-112/96

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.09.1996

U-I-110/96

Uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže (Ur. list RS, št. 70/95) Uredba o koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže (Ur. list RS, št. 70/95)

Več

Neobjavljeno | 24.10.1996

U-I-126/96

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Ruše (Medobčinski uradni vestnik št. 3/92 in 1/96) 7. al. 1. odst. 10. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.02.1996

U-I-138/95

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur. list RS, št. 7/95), 2. odst. 17. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.02.1996

U-I-310/94

Zakon o volitvah v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/92), 1. odst. 52., 53. čl. in 103. do 109. čl. Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)

Več

Neobjavljeno | 12.03.1996

Up-19/96

Ustavne pritožbe Ž.D. zoper 1. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. Kp 689/95 z dne 31.7.1995 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Ks 762/95 z dne 21.7.1995 2. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I K 303/95 z dne 31.8.1995 3. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 303/95 z dne 20.10.1995 4. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 303/95 z dne 29.11.1995 5. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1106/95 z dne 4.12.1995 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v ljubljani št. I K 303/95 z dne 21.11.1995 6. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 36/96 z dne 15.1.1996 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 303/95 z dne 8.1.1996

Več

Neobjavljeno | 04.04.1996

U-I-19/96

Uredba o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev (Ur. list RS, št. 70/95 in 15/96)

Več

Neobjavljeno | 04.04.1996

U-I-65/93

Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. list RS, št. 13/93, 17/93)

Več

Neobjavljeno | 04.04.1996

U-I-73/93

Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. list RS, št. 13/93, 17/93)

Več

Neobjavljeno | 04.04.1996

U-I-97/93

Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. list RS, št. 13/93, 17/93)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1996

U-I-68/94

Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotažbe (Ur. list DFJ, št. 26/45 in Ur. list FLRJ, št. 56/46)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1996

U-I-69/94

Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotažbe (Ur. list DFJ, št. 26/45 in Ur. list FLRJ, št. 56/46)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1996

U-I-70/94

Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotažbe (Ur. list DFJ, št. 26/45 in Ur. list FLRJ, št. 56/46)

Več

Neobjavljeno | 14.03.1996

U-I-104/95

Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (ur. list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), 1. al. 9. čl.

Več