Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 177

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-45/90

Srednjeročni in dolgoročni plan občine Koper

Več

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-38/90

Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o obvezni uporabi in obveznem plačilu pitne vode iz javnih vodovodov v občini Nova Gorica (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85), 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-35/90

Odlok Občinske skupščine Jesenice o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. vestnik Gorenjske, št. 3/87 in 21/88)

Več

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-53/90

Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Žale (Ur. list RS, št. 16/90)

Več

Neobjavljeno | 31.01.1991

U-I-46/90

Statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor, z dne 29/2-1989

Več

Neobjavljeno | 14.02.1991

U-I-55/90

Odlok Občinske skupščine Ljubljana Šiška o določitvi, katero zemljišče je namenjeno za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev (Ur. list SRS, št. 20/80)

Več

Neobjavljeno | 21.02.1991

U-I-1/91

Odlok Občinske skupščine Žalec o občinskih upravnih organih (Ur. list RS, št. 22/90), 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.03.1991

U-I-18/90

Odlok Občinske skupščine Ljubljana - Bežigrad o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjski otok BS 113/2 - Podboršt II ter dopolnitve in spremembe zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/1 - Podboršt I v delu zasnove cestno-prometne ureditve (Ur. list SRS, št. 11/84)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1991

U-I-42/90

Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)

Več

Neobjavljeno | 11.04.1991

U-I-37/90

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 10/90)

Več

Neobjavljeno | 18.04.1991

U-I-49/90

Sklep delavskega sveta podjetja Unitex, Ljubljana, z dne 25/4-1990

Več

Neobjavljeno | 25.04.1991

U-I-25/91

Sklep sveta Krajevne skupnosti Hrpelje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Hrpelje (Uradne objave, št. 6/91).

Več

Neobjavljeno | 25.04.1991

U-I-61/90

Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov (Uradni list RS, št. 44/90), 19., 23. in 24. čl.

Več

OdlUS II, 103 | 11.11.1993

U-I-173/93

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 51. čl.

Več

OdlUS II, 112 | 02.12.1993

U-I-85/93

Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Ur. list RS, št. 16/92) (ZPDJVZ), 5. in 13. čl.

Več

OdlUS II, 116 | 09.12.1993

U-I-107/93

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D), 1., 9. in 11. čl., 2. in 3. odst. 17. čl. ter 76. a čl.

Več

OdlUS II, 122 | 16.12.1993

U-I-16/93

Odlok o sestavi Izvršnega sveta Občinske skupščine Kamnik (Ur. list RS, št. 61/92) Odlok o upravnih organih Občinske skupščine Kamnik (Ur. list RS, št. 22/90)

Več

OdlUS II, 115 | 02.12.1993

U-I-143/93

Odlok Občinske skupščine Radovljica o izdaji obveznic občine Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91)

Več

OdlUS III, 15 | 10.02.1994

U-I-130/93

Uredba o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 61/92)

Več

OdlUS III, 6 | 20.01.1994

U-I-181/93

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 151. čl.

Več