Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 2937

Neobjavljeno | 25.02.2010

Up-1270/09

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1908/2009 z dne 26. 8. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0865 Z 40/2009 z dne 30. 6. 2009 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0865 Z 40/2009 z dne 22. 4. 2009

Več

Uradni list RS, št. 33/2010 | 01.04.2010

Up-1727/08

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 4425/2007 z dne 27. 2. 2008 v delu, ki se nanaša na pritožnici, ter 1. in 3. točka izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 11 I 2005/04660 z dne 20. 11. 2006

Več

Uradni list RS, št. 35/2010 | 02.04.2010

Up-310/10

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2667/2009 z dne 2. 12. 2009 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2874 In 414/2009 z dne 4. 8. 2009

Več

Neobjavljeno | 10.05.2010

Up-513/10

Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. I 88/2008 z dne 30. 3. 2010 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. I 88/2008 z dne 30. 3. 2010

Več

Uradni list RS, št. 45/2010 | 13.05.2010

Up-1171/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 305/2009 z dne 24. 6. 2009

Več

Uradni list RS, št. 45/2010 | 13.05.2010

Up-2965/08

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3404/2008 z dne 17. 9. 2008 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2060/2006 z dne 7. 5. 2008

Več

Neobjavljeno | 16.12.2013

Up-1025/12

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012

Več

Neobjavljeno | 15.04.2014

Up-925/12

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 3948/2011 z dne 27. 6. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. P 116/2009 z dne 27. 9. 2011

Več

Neobjavljeno | 10.03.2011

Up-1152/09

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 79/2009 z dne 21. 5. 2009 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Zg 3/2008 z dne 19. 3. 2009

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-138/00

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 345/99 z dne 27. 1. 2000 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 399/97 z dne 11. 6. 1997 in sodbo Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. P 418/92 z dne 28. 1. 1997

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-86/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cp 1997/2000 z dne 20.12.2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 272/99 z dne 8.11.2000

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-117/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2006/2000 z dne 20. 12. 2000 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 875/95 z dne 25. 9. 2000

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-166/01

Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 902/2000 z dne 13. 2. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 377/99 z dne 30. 11. 1999 in sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 377/99 z dne 15. 3. 2000

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-187/01

Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1230/98 z dne 18. 1. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. I P 23/95 z dne 17. 6. 1998

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-383/01

Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2084/2000 z dne 14. 11. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II P 1000/2000 z dne 30. 8. 2000

Več

Neobjavljeno | 18.12.2002

Up-242/01

Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 749/2001 z dne 27. 3. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. I P 1043/2000 z dne 2. 2. 2001

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-380/01

Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1861/2001 z dne 10. 7. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 460/2000 z dne 11. 12. 2000 in sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 460/2000 z dne 14. 6. 2001

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-271/01

Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 823/2001 z dne 8. 5. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 428/99 z dne 12. 3. 2001

Več

Neobjavljeno | 18.12.2002

Up-321/01

Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1621/2001 z dne 12. 6. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. I P 392/98 z dne 29. 11. 1999

Več

Neobjavljeno | 10.12.2002

Up-325/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 112/2001 z dne 15. 5. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. I 1036/98 z dne 4. 7. 2000

Več