Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 2836

Neobjavljeno | 24.03.2010

Up-438/09

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 575/2008 z dne 22. 1. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 390/2008 z dne 6. 11. 2008

Več

Uradni list RS, št. 37/2010 | 15.04.2010

Up-2677/08

Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U 1471/2007 z dne 18. 3. 2008

Več

Uradni list RS, št. 45/2010 | 13.05.2010

Up-969/08

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 847/2007 z dne 13. 12. 2007, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1936/2007 z dne 6. 6. 2007 in sklep Okrajnega sodišča v Kranju št. N 56/2006 z dne 20. 2. 2007

Več

Uradni list RS, št. 47/2010 | 05.05.2010

Up-1850/08

Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 72/2008 z dne 18. 4. 2008 in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 336/2008 z dne 17. 7. 2008

Več

Neobjavljeno | 16.01.2014

Up-1166/12

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 62/2012 z dne 20. 9. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1563/2011 z dne 15. 9. 2011 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 214-288/2009-32 (1232-09) z dne 27. 6. 2011

Več

Uradni list RS, št. 14/2014 in OdlUS XX, 31 | 23.01.2014

Up-105/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 550/2012 z dne 19. 12. 2012 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1487/2012 z dne 17. 10. 2012

Več

Uradni list RS, št. 14/2014 in OdlUS XX, 32 | 23.01.2014

Up-150/13

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2013 z dne 24. 1. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1703/2012 z dne 28. 11. 2012

Več

Neobjavljeno | 28.09.2010

Up-1379/09

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 371/2009 z dne 24. 9. 2009

Več

Uradni list RS, št. 15/2011 | 20.01.2011

Up-902/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 52/2008 z dne 25. 5. 2009 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 428/2007 z dne 27. 9. 2007

Več

Uradni list RS, št. 21/2011 | 17.02.2011

Up-23/09

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1356/2006 z dne 14. 3. 2007

Več

Uradni list RS, št. 22/2011 | 03.03.2011

Up-1116/09

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 313/2009 z dne 27. 8. 2009 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1199/2009 z dne 15. 7. 2009 Sklep Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-152/2009/2 (1232-02) z dne 3. 7. 2009

Več

Neobjavljeno | 17.03.2011

Up-54/10

Sklep Ustavnega sodišča št. Up-54/10 z dne 15. 6. 2010 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 291/2005 z dne 22. 10. 2009

Več

Uradni list RS, št. 32/2011 in OdlUS XIX, 32 | 07.04.2011

Up-43/10

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 301/2009 z dne 3. 11. 2009

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-448/00

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Upr 7/99 z dne 27. 10. 2000 Ustavna pritožba zoper Mnenje zdravniške komisije pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, št. 220000-1997-645 z dne 30. 3. 1998

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-454/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 286/2001 z dne 7. 9. 2001 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 371/95 z dne 4. 7. 2001

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-484/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 499/2000 z dne 6. 9. 2001

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-516/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 21/2001 z dne 25. 9. 2001 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 971/98-3 z dne 19. 10. 2000

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-533/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 24/2001 z dne 9. 10. 2001 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 435/99-2 z dne 9. 11. 2000

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-544/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 28/2001 z dne 13. 11. 2001 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1111/98-2 z dne 9. 11. 2000

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-49/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 42/2001 z dne 13. 11. 2001 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1110/98-9 z dne 20. 11. 2000 in sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 1048/96 z dne 2. 6. 1998

Več