Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 2063

Uradni list RS, št. 30/2010 | 09.03.2010

Up-705/08

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 70/2007 z dne 24. 10. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 591/05 z dne 13. 12. 2006

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 in OdlUS XIX, 13 | 15.04.2010

Up-2530/06

Ustavna pritožba zoper 2.) točko odločbe Vrhovnega sodišča št. Dsp 2/2006 z dne 27. 10. 2006 v zvezi z odločbo Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije št. Ds 4/2005 z dne 27. 3. 2006

Več

Uradni list RS, št. 20/2014 in OdlUS XX, 33 | 13.02.2014

Up-540/11

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 216/2010 z dne 20. 1. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 425/2009 z dne 4. 11. 2009 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 79/2008 z dne 5. 12. 2008

Več

Neobjavljeno | 28.01.2013

Up-969/12

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV-3743/2011-2427 z dne 13. 7. 2012

Več

Neobjavljeno | 21.09.2012

Up-512/12

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. PRp 331/2011 z dne 6. 1. 2012 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. PR 1482/2010 z dne 7. 6. 2011

Več

Uradni list RS, št. 11/2011 | 20.01.2011

Up-487/10

Sodba Vrhovnega sodišča št. XI Ips 2/2010 z dne 21. 1. 2010 v delu, ki se nanaša na sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 91/2009 z dne 24. 11. 2009, in sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 91/2009 z dne 24. 11. 2009

Več

Uradni list RS, št. 5/2003 in OdlUS XI, 290 | 18.12.2002

Up-46/99

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča, št. I Ips 170/98 in I Ips 231/98 z dne 19. 11. 1998

Več

Uradni list RS, št. 5/2003 in OdlUS XI, 291 | 18.12.2002

Up-33/01

Sodba Vrhovnega sodišča št. IV Ips 46/2000 z dne 6. 9. 2000, odločba Senata za prekrške št. Pp-3155/99 z dne 14. 7. 1999 in odločba Sodnika za prekrške v Mariboru št. P- 21892/98 z dne 2. 3. 1999

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-524/01

Predlog A. A. za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-524/01 z dne 13. 11. 2002

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-310/99

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Ks 193/99 z dne 12. 11. 1999 v zvezi s sklepom preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Kpd 197/99 z dne 26. 10. 1999

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-711/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1724/2002 z dne 27. 11. 2002 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpd 167/2002 z dne 22. 11. 2002

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-195/01

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 3266/2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 986/99

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-341/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 13/2002 z dne 22. 3. 2002

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-256/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 993/2001 z dne 20. 2. 2002 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Ks 250/2001 z dne 22. 10. 2001

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-51/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1371/2001 z dne 18. 12. 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. K 356/2000 z dne 18. 9. 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Ks 40/2002 z dne 28. 3. 2002 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. K 356/2000 z dne 22. 2. 2002

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-706/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Su 220100/2002 z dne 21. 11. 2002

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-632/02

Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-1957/2001-6 z dne 25. 4. 2002 in zoper poziv Upravne enote Slovenska Bistrica št. 22601-42/2002-0210 z dne 6. 6. 2002

Več

Neobjavljeno | 20.12.2002

Up-437/02

Ustavna pritožba A. A. zoper nezakonito ravnanje pooblaščenih uradnih oseb v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Več

Uradni list RS, št. 15/2003 in OdlUS XII, 48 | 30.01.2003

Up-215/01

Sodba Vrhovnega sodišča št. IV Ips 157/2000 z dne 15. 3. 2001, odločba Senata za prekrške št. Pp-487/00 z dne 7. 9. 2000 in odločba Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-38243/99 z dne 25. 11. 1999

Več

Neobjavljeno | 28.01.2003

Up-123/99

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 195/99 z dne 15. 4. 1999 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 27/97 z dne 26. 2. 1999

Več