Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 20

Uradni list RS, št. 20/2011 | 10.03.2011

U-II-1/11

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) (ZPIZ)

Več

Uradni list RS, št. 30/2011 | 14.04.2011

U-II-2/11

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (EPA 1535-V) (ZVDAGA)

Več

Uradni list RS, št. 50/2010 in OdlUS XIX, 11 | 10.06.2010

U-II-1/10

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD)

Več

Uradni list RS, št. 35/2009 in OdlUS XVIII, 20 | 05.05.2009

U-II-1/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)

Več

Uradni list RS, št. 91/2009 in OdlUS XVIII, 50 | 09.11.2009

U-II-2/09

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS)

Več

Uradni list RS, št. 109/2011 | 08.12.2011

U-II-3/11

Družinski zakonik (EPA 817-V) (DZ)

Več

Uradni list RS, št. 102/2012 in OdlUS XIX, 39 | 17.12.2012

U-II-1/12, U-II-2/12

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (EPA 516-VI) (ZSDH) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (EPA 637-VI) (ZUKSB)

Več

Ur. list RS, št. 34/97 in OdlUS VI, 69 | 23.05.1997

U-I-121/97

Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji

Več

Ur. list RS, št. 43/96 in OdlUS V, 125 | 31.07.1996

U-I-265/96

Zahteva za razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor

Več

Ur. list RS, št. 51/96 in OdlUS V, 126 | 10.09.1996

U-I-279/96

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96) (OdRZRV)

Več

Ur. list RS, št. 52/92 in OdlUS I, 71 | 22.10.1992

U-IV-127/92

Obtožba zoper ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja zaradi kršitve ustave in zakona

Več

Ur. list RS, št. 69/95 in OdlUS IV, 116 | 20.11.1995

U-I-266/95

Zahteva za razpis referenduma 40. čl. Zakona o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS)

Več

Neobjavljeno | 23.05.1991

U-I-44/91

Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) (ZFJP), 6. tč. 5. čl. in 12. čl. Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) (ZCes), 3. tč. 1. odst. 38. čl.

Več

Uradni list RS, št. 31/2003 in OdlUS XII, 20 | 20.03.2003

U-II-1/03

Zahteva za presojo, ali je vprašanje, vsebovano v pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini (ZT-B), ki se glasi: "Ali ste za to, da so prodajalne odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov z omejeno prodajno površino ter prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih ter železniških in avtobusnih postajah, ki so lahko odprte brez omejitev", v nasprotju z Ustavo

Več

OdlUS XII, 101 | 22.12.2003

U-II-3/03

Zahteva Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, ali bi zaradi zavrnitve Zakona o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02, ki ga je Državni zbor sprejel dne 25. 11. 2003, na naknadnem zakonodajnem referendumu, katerega razpis zahteva 30 poslank in poslancev, nastale protiustavne posledice

Več

Neobjavljeno | 22.04.2003

Up-71/02

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 78/2001 z dne 9. 11. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 25/95-132 z dne 6. 12. 2000 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 14/2001 z dne 14. 2. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 25/95-137 z dne 23. 1. 2001

Več

Uradni list RS, št. 52/2003 in OdlUS XII, 45 | 15.05.2003

U-II-2/03

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev"

Več

Uradni list RS, št. 28/2006 in OdlUS XV, 17 | 27.02.2006

U-II-1/06

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Poročevalec DZ, št. 7/06, EPA 677-IV)

Več

Uradni list RS, št. 25/2004 in OdlUS XIII, 12 | 26.02.2004

U-II-1/04

Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23. 12.1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, vsebovane v pobudi volivkam in volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma

Več

Uradni list RS, št. 44/2004 in OdlUS XIII, 29 | 20.04.2004

U-II-3/04

Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče

Več