Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 49

Neobjavljeno | 05.05.2010

U-I-54/10

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 12/09)

Več

Uradni list RS, št. 11/2014, Uradni list RS, št. 22/2014 in OdlUS XX, 22 | 21.03.2014

U-I-313/13

Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)

Več

Neobjavljeno | 10.04.2014

U-I-190/13

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 63/13) (ZG), 4. in 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 12/2011 in OdlUS XIX, 17 | 03.02.2011

U-I-178/10

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (Uradni list RS, št. 59/10) (ZPZFSEu)

Več

Neobjavljeno | 25.09.2014

U-I-70/14

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 1. odst. 82. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.09.2014

U-I-43/14

Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (ZEVP-2), 3. odst. 4. čl. v zvezi s 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.12.2014

U-I-45/13

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK) Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12)

Več

Neobjavljeno | 11.12.2014

U-I-132/14

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13) (ZKP), 153. in 154. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.07.2010

U-I-91/10

Poslovnik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 42/09), 1. in 2. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2013 in OdlUS XX, 1 | 07.02.2013

U-I-42/12

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12) (ZDU), 34. in 37. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/12) (ZVRS), 5. al. 2. odst. 4. čl. in 1. al. 3. odst. 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.06.2014

U-I-133/14

Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/14)

Več

Neobjavljeno | 22.01.2015

U-I-79/13

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) (ZZNPOB), 5. čl. v zvezi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.09.2014

U-I-13/14

Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) (ZInfP), 2. al. 1. odst. in 3. al. 3. odst. 2. čl. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP), 24. in 25. čl. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) (ZDIJZ), 3. odst. 27. čl. v zvezi s 1. odst. 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 57/2010 | 09.02.2012

U-I-82/10

Obvezna navodila za uporabo Državnotožilskega reda (št. 701-1/2010 z dne 22. 2. 2010) Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) (ZDT), 4. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.06.2012

U-I-67/11

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 3. odst. 301. čl. Sodni red (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 102/01, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08 in 22/10) (19. in 20. čl.)

Več

Neobjavljeno | 22.10.2009

U-I-169/08

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b) (ZVDZ), 82. čl,

Več

Uradni list RS, št. 55/2011, Uradni list RS, št. 105/2011, OdlUS XIX, 30 | 08.12.2011

U-I-103/11

Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 1/08, 68/08 in 35/11) (ZPre), 2. st. 2. odst. 75. čl. in 63. čl. v zvezi z 2. st. 2. odst. 75. čl.

Več

Neobjavljeno | 26.09.2012

U-I-105/12

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 8. odst. 83. čl.

Več

Uradni list RS, št. 55/2011 in OdlUS XIX, 24 | 23.06.2011

U-I-50/11

Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) (ZPPre) Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03)

Več

Neobjavljeno | 26.01.2012

U-I-55/10

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 110/09) (ZGMRS)

Več