Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 43

Uradni list RS, št. 33/2010 | 01.04.2010

U-I-285/08

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 4. odst. 12. čl., 13. čl., 6. in 7. odst. 29. čl., 1., 3. in 5. al. 30. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 31. čl., 1., 3. in 5. al. 1. odst. 32. čl., 1. odst. 33. čl. v delu, ki se nanaša na pogoj zaposlitve minimalnega števila varnostnikov, 1., 3. in 5. al. 34. čl., 1. in 4. al. 1. odst. 35. čl., 1., 3. in 4. al. 35.a čl., 36. čl., 3., 4. in 5. odst. 36.b čl., 40. čl., 41. čl. in 50.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 102/07) (ZZasV), 4. odst. 41. čl.

Več

Uradni list RS, št. 46/2010 in OdlUS XIX, 4 | 15.04.2010

U-I-92/07

Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) (ZVS), 1. odst. 13. čl., 1. in 5. tč. 14. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl., 3. odst. 24. čl., 4. odst. 24. čl., 25. čl., 2. odst. 25. čl., 26. čl., zadnji st. 1. odst. 27. čl., 5. odst. 27. čl., 3. odst. 29. čl., 30. čl. in 32. čl. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, ter Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 20. čl. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 52. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.05.2003

U-I-82/00

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 82/2000 in 110/02) (ZRPJN), 2. čl.

Več

Uradni list RS, št. 48/2003 in OdlUS XII, 42 | 08.05.2003

U-I-272/98

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 - popr. in 93/01) (ZPol), 1., 2. in 3. odst. 49. čl., 96. do 107. čl.

Več

Uradni list RS, št. 69/2014 | 11.09.2014

U-I-36/12

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 2. in 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 30/2012 in OdlUS XIX, 35 | 05.04.2012

U-I-23/12

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 109/11) (ZLPLS)

Več

Uradni list RS, št. 30/2009 in OdlUS XVIII, 15 | 02.04.2009

U-I-188/07

Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 1. in 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 95/2011 | 10.11.2011

U-I-167/10

Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve), 2. odst. 62. čl.

Več

Uradni list RS, št. 79/2012 | 19.09.2012

U-I-79/11

Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) (PoDZ), čl. 203 do 214

Več

Uradni list RS, št. 94/2007 in OdlUS XVI, 73 | 04.10.2007

U-I-332/05

Zakon o dopolnitvah Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 76/05) (ZDSve-A), 1. in 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 55/2009 in OdlUS XVIII, 32 | 02.07.2009

U-I-294/07

Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ur. p. b.) (ZVRS), 3. odst. 7. čl. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) (ZSPDPO) Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)

Več

Uradni list RS, št. 95/2009 in OdlUS XVIII, 51 | 11.11.2009

U-I-248/08

Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b.) (ZDSve), 2. odst. 43. čl. Zakon o dopolnitvah Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 76/05) (ZDSve), 2. st. 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 87/2012 in OdlUS XIX, 38 | 18.10.2012

U-I-17/11

Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) (ZSDZVZEU)

Več

Uradni list RS, št. 15/2008 in OdlUS XVII, 3 | 17.01.2008

U-I-370/06

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03 – ur. p. b., 63/04, 100/04 – ur. p. b., 94/06 in 119/06 – ur. p. b.) (ZViS), 8. odst. 50. čl., 48., 49. čl., 5. odst. 50. in 51. čl., 7. odst. 33. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06) (ZViS), 15. čl., 10. čl., 2. odst. 15., 16., 17. in 19. čl. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06)

Več

Neobjavljeno | 13.03.2008

U-I-313/06

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 3. odst. 4. čl. in 4. a čl.

Več

Uradni list RS, št. 102/2008 in OdlUS XVII, 53 | 15.10.2008

U-I-57/07

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) (ZDru), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 105/2008 in OdlUS XVII, 56 | 22.10.2008

U-I-295/07

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 6. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2007 in OdlUS XVI, 24 | 29.03.2007

U-I-198/05

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b., 49/06 in 69/06) (ZDoh), 133. čl. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDoh), 143. čl.

Več

OdlUS VII, 184 | 08.10.1998

U-I-320/98

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) (ZUODNO), 130. in 146. tč. 1. čl.

Več

Uradni list RS, št. 95/99 in OdlUS VIII, 224 | 21.10.1999

U-I-84/96

Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97), 205., 206. čl.

Več