Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 78

Uradni list RS, št. 25/2010 in OdlUS XIX, 12 | 18.03.2010

Rm-1/09

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, tč. (a) 1. odst. 3. čl., tč. (a) 4. čl. ter 2. in 3. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 40/2010 | 05.05.2010

U-I-96/10

Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) (ZDT), 2. in 3. odst. 41. čl.

Več

Uradni list RS, št. 82/2009 Uradni list RS, št. 40/2010 | 05.05.2010

U-I-219/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08)

Več

Uradni list RS, št. 33/2014 | 24.04.2014

U-I-26/14

Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 55/13)

Več

Neobjavljeno | 21.04.2011

U-I-81/10

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/07), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 39/2013 in Uradni list RS, št. 71/2014 | 18.09.2014

U-I-90/13

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05, 21/12 in 90/12 – popr.), kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 14. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/2000, 54/09 in 80/09), kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, 15. in 19. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, 7., 9. in 12. čl. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic, 6. in 11. čl.

Več

Uradni list RS, št. 40/2013 in Uradni list RS, št. 89/2014 | 27.11.2014

U-I-86/13

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), 3. al. 1. odst. 13. čl., 2. odst. 14. čl. in 1. odst. 19. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.04.2013

U-I-89/13

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1–Borovnica (Uradni list RS, št. 8/95, 105/11, 11/12 – popr. in 19/13), 7., 9., 10., 12., 13., 15., 20., 25. in 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2015 | 19.02.2015

U-I-169/13

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 51/09)

Več

Uradni list RS, št. 60/2011 Uradni list RS, št. 16/2012 | 16.02.2012

U-I-130/11

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03 in 72/10), 47. čl.

Več

Uradni list RS, št. 21/2009 in OdlUS XVIII, 9 | 05.03.2009

U-I-7/09

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 45/05 – ur. p. b. in 102/07) 1. odst. 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 74/2011, Uradni list RS, št. 55/2012 | 05.07.2012

U-I-151/11

Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 46/11)

Več

Uradni list RS, št. 47/2010, Uradni list RS, št. 80/2011 | 22.09.2011

U-I-92/10

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09), 2. al., 14. al. in 15. al. razdelka "Novogradnje" 13. čl.

Več

Uradni list RS, št. 109/2011 Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2012 | 15.12.2011

U-I-288/11

Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 14/10)

Več

Uradni list RS, št. 36/2011, Uradni list RS, št. 75/2012 | 19.09.2012

U-I-65/11

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/2000, ter Uradni list RS, št. 119/02, 2/08, 45/10 in 30/11), 39. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.10.2007

U-I-247/07

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 59/07), 22. čl.

Več

Uradni list RS, št. 76/2006, Uradni list RS, št. 105/2007 in OdlUS XVI, 80 | 08.11.2007

U-I-318/06

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01)

Več

Uradni list RS, št. 43/2011 | 19.05.2011

U-I-66/11

Prostorski red Občine Braslovče, sprejet z Odlokom o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 in 75/10)

Več

Neobjavljeno | 25.05.2011

U-I-120/09

Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 50/02, 101/01, 80/02 – popr. in 75/04) Pravilnik z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02), 43. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.07.2008

U-I-145/08

Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javnega zavoda "Študijski center za narodno spravo" (Uradni list RS, št. 42/08), 5. čl., 12. al. 6. čl. ter 28. in 33. čl.

Več