Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 28

Uradni list RS, št. 52/2011 | 02.06.2011

P-5/11

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 02.06.2011

P-6/11

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 09.07.2009

P-24/09

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 18.10.2012

P-7/12

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 13.12.2007

P-25/07

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 10.01.2008

P-43/07

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 10.01.2008

P-42/07

Spor o pristojnosti

Več

Ur. list RS, št. 5/91 | 17.01.1991

U-I-41/90

Odlok Občinske skupščine Kočevje o določitvi namena uporabe prostorov v centru mesta Kočevja za določene vrste poslovnih dejavnosti (Ur. list SRS, št. 16/87)

Več

Ur. l. RS, št. 19/91 | 11.04.1991

U-I-15/90

Družbeni plan občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86), kolikor se nanaša na območje urejanja VS 10/1 Radna Odlok Občinske skupščine Ljubljana Vič - Rudnik o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 220/1 Brezovica (Uradni list SRS, št. 40/84)

Več

Ur. list RS, št. 62/97 in OdlUS VI, 112 | 16.09.1997

U-II-55/97

Spor o pristojnosti

Več

OdlUS III, 29 | 03.03.1994

U-I-91/91

Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur. list RS, št. 20/91)

Več

OdlUS I, 51 | 09.07.1992

U-I-69/91

Odlok Občinske skupščine Piran o ustanovitvi Centra za korekcijo sluha in govora Portorož kot samostojnega javnega zavoda (Ur. objave občine Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91)

Več

Ur. l. RS, št. 5/91 | 28.06.1991

U-I-9/91

Odlok Občinske skupščine Ljubljana Vič-Rudnik o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 4/85), 4. in 5. čl., kolikor se nanaša na gradnjo športnega letališča Ljubljana - Ig Pravilnik prostorskih ureditvenih pogojev za Krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 3/90), 15. čl.

Več

Ur. list RS, št. 43/92 in OdlUS II, 70 | 15.07.1993

U-I-118/93

Odlok Občinske skupščine Tržič o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območja izven ureditvenih območij naselij (Ur. vestnik Gorenjske, št. 12/86), 34. čl.

Več

Ur. list RS, št. 43/93 in OdlUS II, 58 | 23.06.1993

U-II-119/93

Odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 15/93), 1. in 2. čl. Odredba o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 57/92, 59/92, 5/93 in 11/93)

Več

OdlUS II, 74 | 16.09.1993

U-I-164/93

Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 46/93)

Več

Uradni list RS, št. 57/93 in OdlUS II, 80 | 16.09.1993

U-I-160/93

Odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 39/93), 1. in 2. čl.

Več

OdlUS IX, 93 | 13.04.2000

U-I-32/00

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 102/99) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 102/99)

Več

Uradni list RS, št. 18/2007 in OdlUS XVI, 15 | 07.02.2007

P-32/06

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 47/2006 in OdlUS XV, 31 | 20.04.2006

P-17/06

Spor o pristojnosti

Več