Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 257

Uradni list RS, št. 50/2010 in OdlUS XIX, 5 | 20.05.2010

U-I-200/09

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 108. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2010 Uradni list RS, št. 47/2010 | 20.05.2010

U-I-65/10

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS), 1. odst. 28. čl.

Več

Uradni list RS, št. 15/2014 in OdlUS XX, 20 | 13.02.2014

U-I-312/11

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (Zpol), 1. al. 1. odst. 63. čl. in 64. čl.

Več

Neobjavljeno | 24.04.2014

P-7/13

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 26/2011 in OdlUS XIX, 18 | 24.03.2011

U-I-271/08

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPol), 3. odst. 56. čl. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (ZPol), 4. odst. 56. čl.

Več

Uradni list RS, št. 34/2011 | 14.04.2011

U-I-205/10

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) (ZOFVI), 4. odst. 68. čl. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02, 65/07 in 37/10), 2. čl., 3. čl., 7. čl. in 13. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-12/02

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-13/02

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

P-14/02

Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom

Več

Neobjavljeno | 08.05.2003

P-6/03

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 22.01.2003

U-I-47/01

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 11/99) (ZIZ), 2. in 3. odst. 293., 1. odst. 293. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.09.2014

P-9/14

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 02.10.2014

P-13/14

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 74/2014 in OdlUS XX, 28 | 02.10.2014

U-I-94/13

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 1. st. 1. odst. 193. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.10.2014

U-I-91/14, U-I-92/14, U-I-93/14, U-I-145/14

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11 in 53/14) (ZIZ), 1. in 2. al. 1. tč 1. odst. 258. čl.

Več

Uradni list RS, št. 49/2010 | 03.06.2010

U-I-8/10

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 6. odst. 324. čl. in 336. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2013 | 07.02.2013

U-I-79/12

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št.3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 11. čl., 38. čl., 45. čl., 6. odst. 45. čl., 46. čl., 4. odst. 46. čl., 67. čl., 138. čl., 2. odst. in 3. odst. 138. čl.

Več

Uradni list RS, št. 31/2013 in OdlUS XX, 4 | 14.03.2013

U-I-212/10

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, in Uradni list RS, št. 67/01) (ZD)

Več

Neobjavljeno | 14.03.2013

P-4/12

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 11.04.2013

U-I-78/13

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10 in 26/11) (ZIZ), 1. odst. 257. čl.

Več