Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 11 od 11

Uradni list RS, št. 27/2010 | 04.03.2010

U-I-40/09

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 3. odst. 66. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-250/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 246. čl.

Več

Uradni list RS, št. 84/2011 | 14.09.2011

U-I-245/10, U-I-181/10, Up-1002/10

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 1. odst. 102. čl. in 103. čl. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZRZI), 4. odst. 40. čl. Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list RS, št. 117/05) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 77/2010 z dne 26. 5. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 359/2009 z dne 31. 12. 2009

Več

Uradni list RS, št. 100/2011 | 01.12.2011

U-I-210/10

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) (ZUJIK), 5. odst. 55. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/2016 | 17.03.2016

U-I-122/15, U-I-199/15

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 222. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 59/92 in OdlUS I, 94 | 19.11.1992

U-I-87/92

Začasno navodilo o izvajanju disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve RS, z dne 21/6-1990 in 4/12-1990

Več

Uradni list RS, št. 123/2004 in OdlUS XIII, 66 | 28.10.2004

U-I-93/02

Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) (ZZUOPSP), 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.03.2017

U-I-7/17

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ)

Več

Uradni list RS, št. 48/2015 | 17.06.2015

U-I-74/14

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.10.2016

U-I-154/15

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) (ZUPJS), 1. odst. 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 59/2019 | 18.09.2019

U-I-303/18

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) (ZPIZ-2), 15., 16., 40. in 108. čl., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. odst. 116. čl., ter 4. in 5. odst. 406. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15) (ZPIZ-2B), 1. in 2. odst. 37. čl.

Več