Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 32

Uradni list RS, št. 10/2014 | 23.01.2014

U-I-238/12

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK)

Več

Uradni list RS, št. 15/2014 in OdlUS XX, 19 | 13.02.2014

U-I-253/13

Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 1. tč. 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 18/2014 | 20.02.2014

U-I-161/12

Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 14. čl. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 14/13) (ZSVarPre), 2. odst. 15. čl.

Več

Neobjavljeno | 02.10.2014

U-I-143/13

Zakon o Nordijskem centru Planica (Uradni list RS, št. 86/10) (ZNCP), 7. al. 1. odst. 19. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2015 | 19.02.2015

U-I-125/14

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 193 čl. in 4. odst. 244. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/2015 | 26.03.2015

U-I-139/14

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14 in 95/14) (ZUJF), 1. odst. 137. čl., 2. odst. 137. čl., 3. odst. 137. čl.

Več

Uradni list RS, št. 45/2012 | 31.05.2012

U-I-125/10

Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 3. odst. 2. čl. ter 4. in 5. odst. 34. čl.

Več

Uradni list RS, št. 71/2012 | 14.06.2012

U-I-76/11

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12 in 30/12) (ZDoh), 1. st. 1. odst. 120. čl.

Več

Uradni list RS, št. 120/2008 in OdlUS XVII, 71 | 11.12.2008

U-I-159/08

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 – ur. p. b., 126/03, 20/04 – ur. p. b., 70/04, 24/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 14/06, 32/06 – ur. p. b., 68/06 in 110/06 – ur. p. b., 57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08 in 80/08), posamezne določbe Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, 23/05 – ur. p. b., 17/06 in 41/06 – ur. p. b., 127/06, 27/07 – ur. p. b., 57/07 in 94/07 – ur. p. b.) (ZSS), 4. odst. 44. čl.

Več

Uradni list RS, št. 14/2010 | 11.02.2010

U-I-303/08

Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) (ZUS), 4. odst. 17. čl. Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) (ZInfP), 3. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 90/2013 | 16.10.2013

U-I-178/12

Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10 in 77/11) (ZPotK), 5. odst. 30. čl. Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) (ZPotk), 44. čl.

Več

Uradni list RS, št. 98/2013 | 14.11.2013

U-I-13/13

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 231. čl.

Več

Uradni list RS, št. 107/2013 in OdlUS XX, 11 | 28.11.2013

U-I-158/11

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09) (ZDDDČPNO), 12. čl.

Več

Uradni list RS, št. 47/2013 | 09.05.2013

U-I-295/12

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ), 3. odst. 78. čl.

Več

Uradni list RS, št. 52/2013 in OdlUS XX, 7 | 29.05.2013

U-I-147/12

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12 in 94/12) (ZDoh), 5. odst. 113. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.09.2013

U-I-205/13

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) (ZMZ), 5. odst. 74. čl. v zvezi s 5. odst. 51. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.09.2013

U-I-189/13

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) (ZMZ), 5. odst. 74. čl. v zvezi s 5. odst. 51. čl.

Več

Uradni list RS, št. 9/2012 | 19.01.2012

U-I-18/11

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 1. oz. 3. odst. 71. čl., 1. do 3. odst. 154. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/2016 | 17.03.2016

U-I-74/15

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 162. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 1. odst. 68. čl.

Več

Uradni list RS, št. 66/2017 in OdlUS XXII, 12 | 12.10.2017

U-I-64/14

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/13), (ZGO-1E), 2. čl.

Več