Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 33

Uradni list RS, št. 24/2014 in OdlUS XX, 23 | 21.03.2014

U-I-70/12

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) (ZVDAGA)

Več

Uradni list RS, št. 92/2014 in OdlUS XX, 30 | 11.12.2014

U-I-12/12

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 1., 2., 3. in 4. odst. 19. čl., 7. odst. 19. čl., ter 202.b čl.

Več

Uradni list RS, št. 54/2010 | 16.06.2010

U-I-15/10

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) (ZRomS), 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 25/2013 in OdlUS XX, 3 | 14.03.2013

U-I-186/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 2. odst., 3. odst. in 4. odst. 143. čl.

Več

Uradni list RS, št. 51/2012 | 07.06.2012

U-I-149/11

Zakon o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03) (ZHO), 1. odst. 2. čl.

Več

Uradni list RS, št. 60/2011 | 06.07.2011

U-I-36/11

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) (ZIntPK), 1. odst. 46. čl.

Več

Uradni list RS, št. 71/2008, Uradni list RS, št. 118/2008 in OdlUS XVII, 70 | 09.12.2008

U-I-163/08

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. in 38/06) (ZZVZZ), 1. odst. 30. čl. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04 in 44/05), 1. tč. 2. odst. 138. čl.

Več

Uradni list RS, št. 84/2010 | 07.10.2010

U-I-176/08

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 5. in 6. odst. 39. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.06.2008

Up-1055/08

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 3705/2007 z dne 8. 8. 2007 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3082/2005 z dne 20. 6. 2007

Več

Uradni list RS, št. 107/2009 in OdlUS XVIII, 56 | 09.12.2009

U-I-10/08

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 – ur. p. b., 126/03, 20/04 – ur. p. b., 70/04, 24/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 14/06, 32/06 – ur. p. b., 68/06, 110/06 – ur. p. b., 57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08, 80/08, 48/09 in 91/09), 2. odst. 10. čl., 2. odst. 23. čl., 2. odst. 49. čl. in 9. odst. 49. č. čl.

Več

Uradni list RS, št. 107/2013 in OdlUS XX, 10 | 14.11.2013

U-I-146/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. odst. do 4. odst. 188. čl. in 246. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ), 11. odst. 429. čl.

Več

Uradni list RS, št. 114/2013 in OdlUS XX, 12 | 18.12.2013

U-I-155/11

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) (ZMZ), 60. čl., 61. čl., 1. odst. 62. čl., in 1. odst. 63. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2007 in OdlUS XVI, 65 | 21.06.2007

U-I-34/05

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05 in 55/05 ur. p. b., 40/06, 51/06 – popr. in 70/06 – ur. p. b., 115/06 in 3/07 – ur. p. b.) (ZP), 3. stavek 3. odst. 110. čl.

Več

Uradni list RS, št. 54/2017 in OdlUS XXII, 10 | 14.09.2017

U-I-100/15

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17 in 40/17) (ZPIZ-2), 4. odst. 27. čl., 1. in 2. odst. 38. čl. ter 1. in 2. odst. 391. čl.

Več

Uradni list RS, št. 67/2017 in OdlUS XXII, 31 | 19.10.2017

Up-563/15

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 117/2015 z dne 21. 5. 2015, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 738/2015 z dne 18. 3. 2015 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 157/2015 z dne 5. 3. 2015

Več

OdlUS VI, 154 | 20.11.1997

U-I-85/96

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) (ZPolS), 5. odst. 8. čl. Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), 53. a čl.

Več

Ur. list RS, št. 64/96 in OdlUS V, 136 | 24.10.1996

U-I-103/95

Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94 in 70/94) (ZKP), 1. in 2. odst. 473. čl. Pravilnik o izvrševanju pripora (Ur. list SRS, št. 22/81), 2. stavek v 2. odst. 16. čl.

Več

OdlUS IX, 202 | 14.09.2000

U-I-23/99

Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 56/94), 4. odst. 5. čl.

Več

OdlUS XI, 134 | 06.06.2002

U-I-31/01

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99 in 66/2000) (ZKP), 1. stavek 4. odst. 213. b čl. Pravilnik o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99), 1. odst. 50. čl.

Več

Uradni list RS, št. 45/99 in OdlUS VIII, 106 | 20.05.1999

U-I-57/99

Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 28/95 in 31/96), 5. odst. 11. čl. Sklep o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 6/97) Sklep o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 65/98)

Več