Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 123

Neobjavljeno | 12.02.2015

U-I-197/13

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/13)

Več

Neobjavljeno | 19.02.2015

P-15/14

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 17.12.2008

P-3/08

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 17.12.2008

P-4/08

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 17.12.2008

P-5/08

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 17.12.2008

P-6/08

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 17.12.2008

P-10/08

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 14.06.2012

U-I-321/11

Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98), 94. čl.

Več

Uradni list RS, št. 112/2008 in OdlUS XVII, 63 | 20.11.2008

P-2/08

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 10.09.2007

U-I-339/05

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/05), 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.01.2011

U-I-224/09

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10) (ZJF), 6. tč. 1. odst. 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 14/2010 | 11.02.2010

U-I-267/09

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) (ZLS), 6. do 10. odst. 39. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/09) (ZLS), 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 05.11.2009

U-I-216/09

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 70/09)

Več

Uradni list RS, št. 17/2009 in OdlUS XVIII, 7 | 19.02.2009

P-13/09

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 41/97 in OdlUS VI, 91 | 19.06.1997

U-I-236/96

Odredba o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59), V I. del Odredba o izločitvi posameznih vod iz ribških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59)

Več

OdlUS VII, 4 | 08.01.1998

U-I-375/96

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 in 70/97) (ZLS), 1. odst. 43. čl.

Več

OdlUS VII, 9 | 15.01.1998

U-I-1/98

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje (Uradni list RS, št. 51/97) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma (Uradni list RS, št. 51/97) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda - Zavod za usposabljanje Janeza Levca (Uradni list RS, št. 52/97)

Več

OdlUS VII, 10 | 15.01.1998

U-I-59/95

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97 in 70/97) (ZLS), 37.a in 37.b čl.

Več

OdlUS VII, 183 | 08.10.1998

U-I-311/98

Sklepi župana Mestne občine Novo mesto o zadržanju objave sklepov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Več

Uradni list RS, št. 67/98 in OdlUS VII, 160 | 17.09.1998

U-I-285/98

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98) (ZUODNO), 130 tč 2. čl., 146 tč. 2. čl.

Več