Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 79

Uradni list RS, št. 72/2010, Uradni list RS, št. 99/2010 in OdlUS XIX, 9 | 26.11.2010

U-I-137/10

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10)

Več

Neobjavljeno | 21.01.2010

U-I-306/09

Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št. 34/07), 2.3 odst. 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 47/2011 in OdlUS XIX, 23 | 09.06.2011

U-I-114/11

Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 39/11) (ZRRLVKP) Akt o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 40/11)

Več

Neobjavljeno | 13.03.2008

U-I-342/06

Odlok Občine Vipava o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 17/97) in Sklep Občinskega sveta Občine Vipava št. 35205-003/2004 z dne 18. 11. 2004

Več

Uradni list RS, št. 35/98 in OdlUS VII, 77 | 17.04.1998

U-I-119/98

Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin (Uradni list RS, št. 21/98)

Več

OdlUS VII, 189 | 14.10.1998

U-I-288/98

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) (ZUODNO), 72. tč. 2. odst.

Več

Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 186 | 14.10.1998

U-I-341/98

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/99) (ZUODNO), 45. tč. 2. čl.

Več

OdlUS VIII, 202 | 16.09.1999

U-I-45/96

Statut Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95), 101. čl. Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 63/95)

Več

Uradni list RS, št. 101/99 in OdlUS VIII, 256 | 18.11.1999

U-I-250/98

Statut Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98), 1. in 4. odst. 7. čl., 2. in 3. odst. 7. čl. in 75. čl.

Več

Uradni list RS, št. 73/97, Uradni list RS, št. 35/2000 in OdlUS VIII, 261 | 18.11.1999

U-I-289/97

Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 popr.)

Več

Neobjavljeno | 30.11.1999

Up-137/98

Ustavna pritožba KS Ž. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 247/98 z dne 24. 2. 1998 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 455/97 z dne 27. 1. 1998

Več

OdlUS VIII, 283 | 16.12.1999

U-I-170/98

Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96) (ZPUODO), 3. in 13. čl. Sklep Občinskega sveta Občine Desternik-Trnovska vas z dne 24. 10. 1997 Sklep Državnega zbora št. 005-01/95-4/15 z dne 19. 3. 1998

Več

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-45/90

Srednjeročni in dolgoročni plan občine Koper

Več

Neobjavljeno | 10.01.1991

U-I-35/90

Odlok Občinske skupščine Jesenice o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. vestnik Gorenjske, št. 3/87 in 21/88)

Več

Neobjavljeno | 21.03.1991

U-I-43/90

Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)

Več

OdlUS V, 122 | 12.07.1996

U-I-89/96

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št. 60/94) (ZUODNO), 2. in 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 61/96 in OdlUS V, 129 | 03.10.1996

U-I-130/95

Statut Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), 6. čl.

Več

OdlUS IV, 100 | 12.10.1995

U-I-129/94

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 5/80) (ZIENUS) Odredba o priključitvi nekaterih naselij v občini Ljubljana Šiška naselju Ljubljana (Ur. list SRS, št. 39/74)

Več

Uradni list RS, št. 10/97 in OdlUS VI, 8 | 30.01.1997

U-I-285/95

Statut Občine Šoštanj (Ur. list Občine Šoštanj, št. 6/95), 2. odst. 49. čl. in 3. al. 55. čl.

Več

Uradni list RS, št. 15/97 in OdlUS VI, 23 | 27.02.1997

U-I-298/95

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93) in srednjeročnega plana Občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93) za območje nove Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/95), 3. čl.

Več