Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 48

Uradni list RS, št. 34/2011 | 14.04.2011

U-I-54/09

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 2. odst. in 3. odst. 12.a. čl., 2. odst. in 3. odst. 16. čl., 1. odst. 16.a. čl., 16.b. čl. ter 2. oddelek II. poglavja

Več

Uradni list RS, št. 94/2002 in OdlUS XI, 279 | 28.10.2002

Up-634/02

Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 216/2002 z dne 20. 10. 2002 Odločba Občinske volilne komisije Občine Dobje št. 006-07/02-15 z dne 17. 10. 2002

Več

Uradni list RS, št. 94/2002 in OdlUS XI, 222 | 24.10.2002

U-I-223/00

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/2000 in 51/02) (ZPS), 1. in 2. odst. 23. čl., 1. in 2. odst. 26., 1. stavek 3. odst. 26., 3. in 4. odst. 23., 2. in 3. stavka 3. odst. 26. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 70/2000) (ZPS), 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 21.05.2002

Up-255/02

Ustavna pritožba politične stranke A. A. zoper akt predsednika Državnega zbora št. 005-02/97-8/17 z dne 24. 4. 2002

Več

Neobjavljeno | 21.05.2002

Up-392/00

Ustavni pritožbi NSZS in A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Vrhovnim sodiščem v zadevah št. I Up 251/99 in št. I Up 568/00

Več

Neobjavljeno | 05.04.2012

U-I-291/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 2. in 3. odst. 43. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 2. in 3. odst. 12. čl. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/11)

Več

Neobjavljeno | 24.05.2012

U-I-319/11

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 2. odst. 43. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) (KZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 91/11) (ZKP) Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) (ZOPNI) Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 91/11) (ZGD)

Več

Neobjavljeno | 03.11.2011

U-I-119/11

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 12. čl. Pravila Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma 5. junija 2011, 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.11.2011

U-I-267/11

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 12. čl. Pravila in navodila Radiotelevizije Slovenija za volilno kampanjo državnozborskih volitev v Republiki Sloveniji 4. decembra 2011

Več

Neobjavljeno | 15.12.2011

U-I-285/11

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 12. čl. Pravila in navodila Radiotelevizije Slovenija za volilno kampanjo državnozborskih volitev v Republiki Sloveniji 4. decembra 2011

Več

Neobjavljeno | 30.05.2011

U-I-101/11

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.10.2010

U-I-76/09

Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi (Uradni list RS, št. 23/09, MP, št. 6/09) (MPPHSAP)

Več

Neobjavljeno | 07.10.2010

U-I-230/08

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) (ZVRK), 1. odst. 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.05.2007

Up-833/07

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 696/2006 z dne 24. 1. 2007

Več

OdlUS XXII, 29 | 12.10.2017

Up-515/14

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 621/2013 z dne 4. 12. 2013 v zvezi z drugo alinejo točke I. 1) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3162/2008 - III z dne 12. 11. 2012

Več

OdlUS XI, 81 | 16.05.2002

U-I-238/98

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in 66/98) (ZPol), 49. čl.

Več

OdlUS XI, 179 | 19.09.2002

U-I-298/02

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) (ZIPRS2001), 1., 2., 20. do 25. čl. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01) (ZIPR2002-2003), 1., 2., 24. do 29. čl. Sklep Vlade št. 444-15/2001-2 z dne 31. 5. 2001 Sklep Vlade št. 444-15/2001-4 z dne 13. 12. 2001

Več

Uradni list RS, št. 91/2002 in OdlUS XI, 209 | 09.10.2002

U-I-228/99

Pravilnik o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo (Uradni list RS, št. 27/99 in 109/01), 15. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.10.2001

Up-328/01

Ustavna pritožba zoper ukaz Predsednika Republike o razglasitvi Zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01) ter zoper njegovo objavo

Več

OdlUS X, 124 | 21.06.2001

U-I-325/98

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95 in 6/99), 48., 89., 97., 98., 99., 102., 118. in 125. čl. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/97), 4., 5. in 6. čl.

Več