Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 115

Neobjavljeno | 23.01.2014

U-I-119/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 116. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.01.2014

U-I-297/13, U-I-318/13

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13) (ZNIRPJU), 1., 2. in 3. odst.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-132/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 246. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-35/13

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 176. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-120/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 1. in 2. odst. 176. čl., 1. odst. in 1. st. 2. odst. 188. čl., 1., 2. in 3. odst. 246. čl. in 248. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.03.2014

U-I-154/12

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 176.čl., 188.čl., 235. čl. in 246. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.05.2014

U-I-149/13

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 162. in 163. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.04.2011

U-I-58/09

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZON), 2. odst. 175. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.04.2011

U-I-56/11

Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 41/94, 70/97 in 38/99) (ZDDO), 38. čl.

Več

Neobjavljeno | 02.10.2014

U-I-158/14

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, 2. al. 3. odst. 30. čl.

Več

Neobjavljeno | 02.10.2014

U-I-83/14

Pravilnik o letnem dopustu št. 0070-33/2013-1 z dne 13. 12. 2013

Več

Neobjavljeno | 23.10.2014

U-I-135/13

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (Uradni list RS, št. 30/10, MP, št. 5/10) (BRSSZ), 3., 20., 21., 22., 23., 24., 37. in 38. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) (ZPIZ-2)

Več

Neobjavljeno | 08.01.2015

U-I-236/13

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 41/12, 68/12, 47/13 in 96/14), 1. odst. 8. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.01.2015

U-I-248/13

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13 in 50/14) (ZSPJS), 2. odst. 13. čl. Zakon o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07) (ZSSloV), 3. odst. 58. čl. Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08, 78/08 in 85/10)

Več

Neobjavljeno | 08.01.2015

U-I-233/13

Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 1. odst. 98.c čl. Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13 in 96/14), 2. odst. 3. čl. ter 1. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.01.2015

U-I-213/14

Pravilnik o letnem dopustu št. 0070-33/2013-1 z dne 13. 12. 2013

Več

Uradni list RS, št. 50/2010 | 03.06.2010

U-I-266/08

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10) (ZSPJS), 49.b čl.

Več

Uradni list RS, št. 51/2010 | 10.06.2010

U-I-159/07

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB), 2. in 3. al. 3. odst. 33. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.06.2010

U-I-104/10

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ) Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08) (ZSDP) Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 81/2000 in 97/01) (ZPSV) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000 in 111/07) (ZMEPIZ) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) (ZDavP) Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB)

Več

Neobjavljeno | 23.06.2010

U-I-212/09

Poslovnik Sveta delavcev RTV Slovenija, 4. čl.

Več