Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 240

Neobjavljeno | 16.01.2014

U-I-165/13

Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11 in 73/12), 6. odst. 7. čl. in Priloga 2

Več

Neobjavljeno | 24.01.2014

U-I-85/11

Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD)

Več

Neobjavljeno | 24.03.2011

U-I-59/11

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 30/2011 in OdlUS XIX, 20 | 07.04.2011

U-I-297/08

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) (ZVKD), 3. čl., 1. odst. 6. čl., 53. čl., 10. al. 1. odst. 127. čl., 2. odst. in 3. odst. 127. čl. in 135. čl. Navodilo št. 2 z dne 24. 3. 2009

Več

Neobjavljeno | 17.09.2014

U-I-165/14

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ), 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 17.12.2014

U-I-217/14

Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11, 73/12, 104/13 in 71/14), Priloga 2

Več

Neobjavljeno | 08.01.2015

U-I-48/13

Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUSDDD), 1. odst. 1.a čl., 1.b čl., 4. in 5. odst. 1.č čl. ter 7.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/10) (ZUSDDD-B), 8. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.01.2015

U-I-22/14

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 2. čl., 2. in 3. odst. 3. čl., 2. in 3. odst. 7. čl., 9. čl., 1. in 3. odst. 10. čl. ter 12. čl.

Več

Neobjavljeno | 31.01.2013

U-I-18/12, Up-89/12

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 385. čl., 386. čl., 387. čl., 388. čl., 389. čl. in 391. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 160/2011 z dne 15. 9. 2011 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4163/2010 z dne 24. 11. 2010 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 794/2010-I z dne 22. 6. 2010

Več

Neobjavljeno | 15.01.2009

U-I-59/08

Statut Avto-moto zveze Slovenije, 4. odst. 33. čl.

Več

Neobjavljeno | 26.03.2009

U-I-25/09

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – ur. p. b.) (ZZZiv), 4. odst. 25. čl. Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (Uradni list RS, št. 33/05 in 5/06), 1. al. 2. odst. 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.04.2009

U-I-46/09

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – ur. p. b.) (ZZZiv), 3. odst. 26. b čl.

Več

Neobjavljeno | 06.06.2011

U-I-87/11, Up-512/10

Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. tč. in 3. tč. 2. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 58/2008 z dne 28. 1. 2010 in sodbo Upravnega sodišča št. U 1063/2007 z dne 23. 11. 2007

Več

Neobjavljeno | 10.10.2007

U-I-12/06

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05)

Več

Neobjavljeno | 12.05.2011

U-I-220/09

Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04), 3. čl. in 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.05.2011

U-I-99/11

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.05.2011

U-I-100/11

Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.06.2008

U-I-293/07

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (Uradne objave Občine Radovljica, št. 47/04 – ur. p. b., 48/05 in 70/06)

Več

Neobjavljeno | 19.06.2008

U-I-3/08

Pravilnik o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za obdobje 2007–2016 (Uradni list RS, št. 99/07)

Več

Neobjavljeno | 04.07.2008

Up-1345/08

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 59/2008 z dne 7. 2. 2008 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2775/2006 z dne 23. 11. 2007

Več