Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 872

Neobjavljeno | 18.03.2010

P-3/10

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 18.03.2010

P-2/10

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-211/08

Sklep o spremembi vrednosti točke v notarski tarifi (Uradni list RS, št. 71/03) Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 37/01 – uradno prečiščeno besedilo, 2/02, 71/03 in 84/05), 3. odst. 11. čl. Posebni del notarske tarife (Uradni list RS, št. 94/08)

Več

Neobjavljeno | 08.04.2010

U-I-236/08

Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZN), 1. st. 2. odst. 2. čl., 1. odst. 10. čl., 1. do 6. odst. 10. a čl., 11. čl. in 2. odst. 107. čl., 109. čl., 7. al. 1. tč. 113.a čl. in 3. odst. 115. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.04.2010

U-I-22/09

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 8/08)

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 | 13.05.2010

P-33/09

Spor o pristojnosti

Več

Uradni list RS, št. 42/2010 | 13.05.2010

P-36/09

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 04.02.2014

U-I-5/14

Zakon o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) (ZDavS)

Več

Neobjavljeno | 20.02.2014

P-2/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 20.02.2014

P-6/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 03.04.2014

P-5/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 03.04.2014

P-3/13

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 03.04.2014

P-2/14

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 15.04.2014

U-I-121/12, Up-553/12

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) (ZASP), 1. odst. 161. čl., 2. in 4. odst. 162. čl. ter 2. in 5. odst. 162.a čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 334/2010 z dne 29. 2. 2012 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2468/2007 z dne 25. 5. 2010

Več

Neobjavljeno | 18.04.2014

U-I-34/12

Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 103/08)

Več

Uradni list RS, št. 34/2011 | 14.04.2011

U-I-156/08

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08 in 86/09) (ZViS), 43. čl., 4. odst. 46. čl., 2. al. 1. odst. 66. čl., 1. odst. do 5. odst. 73. čl. in 3. odst. 77. čl. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11) Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06 in 99/08)

Več

Neobjavljeno | 21.04.2011

U-I-55/11

Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. odst. in 2. odst. 114. čl. ter 117. čl. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09), 3. tč. 2. čl., 13. tč. 1. odst. 6. čl., 10. al. 2. tč. 1. odst. 7. čl., 8. čl. in 16. čl.

Več

OdlUS XI, 262 | 18.12.2002

U-I-39/01

Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94, 63/95 in 12/96) (ZPPDen), 27. čl.

Več

Neobjavljeno | 17.12.2002

Up-112/02

Ustavna pritožba A. A. zoper odgovor Ministrstva za pravosodje št. 702-4/01 z dne 7. 2. 2002

Več

Neobjavljeno | 22.04.2003

Up-152/01

Ustavna pritožba Študentskega servisa A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg 57/99 z dne 6. 2. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Srg 834/96 z dne 14. 12. 1998

Več