Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 19 od 19

Uradni list RS, št. 40/2007 in OdlUS XVI, 26 | 20.04.2007

U-I-24/04

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 101/05) (ZKP), 20. čl. Sklep Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski narodni osvobodilni odbor z dne 16. 9. 1941 (Slovenski poročevalec z dne 20. 9. 1941, leto II, št. 18), 2. čl. Odlok slovenskega narodnoosvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev (Slovenski poročevalec z dne 1. 10. 1941, leto II, št. 19) Pravilnik za organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih vojaških sodišč z dne 5. 8. 1943

Več

Uradni list RS, št. 82/98 in OdlUS VII, 180 | 08.10.1998

U-I-12/97

Zakon o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96) (ZNGUIG), 3. odst. 3. čl., 25. čl.

Več

Ur. list RS, št. 68/96 in OdlUS V, 147 | 07.11.1996

U-I-304/96

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96 in 53/96) (OdRZRV)

Več

Ur. list RS, št. 1/97 in OdlUS V, 178 | 19.12.1996

U-I-256/96

Odlok o določitvi števila članov sveta krajevne skupnosti in o določitvi volilnih enot za volitve predsednika in članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec (Ur. list RS, št. 20/96), 10. čl.

Več

OdlUS IX, 200 | 14.09.2000

U-I-204/00

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), 2., 20., 90., 92. in 93. čl.

Več

Uradni list RS, št. 94/2000 in OdlUS IX, 225 | 28.09.2000

U-I-200/00

Zakon o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97) (ZZZat), 30. čl. Uredba o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Bosne in Hercegovine (Uradni list RS, št. 41/97 in 31/98)

Več

Uradni list RS, št. 66/2000, Uradni lsit RS, št. 113/2000 in OdlUS IX, 258 | 09.11.2000

U-I-221/00

Zakon o azilu (Uradni list RTS, št. 61/99) (ZAzil), 2. al. 2. odst. 40. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.10.1998

Up-271/98

Ustavne pritožbe zoper odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998

Več

Uradni list RS, št. 17/99 in OdlUS VIII, 120 | 04.03.1999

Up-331/98

Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 82/98)

Več

OdlUS II, 2 | 07.01.1993

U-IV-1/93

Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992

Več

OdlUS II, 3 | 07.01.1993

U-IV-165/92

Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992

Več

OdlUS II, 4 | 07.01.1993

U-IV-166/92

Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992

Več

OdlUS II, 5 | 07.01.1993

U-IV-170/92

Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992

Več

Ur. list RS, št. 35/92 | 02.07.1992

U-II-43/92

Spor o pristojnosti

Več

Neobjavljeno | 26.09.2000

Up-55/99

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 891/98 z dne 8. 10. 1998 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 96/98 z dne 17. 6. 1998 in zoper nezakonita dejanja policije

Več

Uradni list RS, št. 99/99 in OdlUS VIII, 236 | 04.11.1999

U-I-313/97

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci (Uradni list RS, št. 83/97)

Več

Uradni list RS, št. 99/99 in OdlUS VIII, 239 | 04.11.1999

U-I-309/97

Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava Pri Mestinju (Uradni list RS, št. 85/97)

Več

OdlUS IX, 92 | 13.04.2000

U-I-339/96

Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98), (ZSS), 2. odst. 16., 2. odst. 19., 35. čl.

Več

Uradni list RS, št. 56/2005,Uradni list RS, št. 85/2005 in OdlUS XIV, 70 | 08.09.2005

U-I-176/05

Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 124/00, 67/01, 98/03 in 134/03 – ur.p.b.) (ZAzil), 2. stavek 2. odst. 32. čl.

Več