Začasna zadržanja

23.07.2019 Zadržanje izvrševanja 150.a člena Zakona o kazenskem postopku (U-I-144/19) Številka: U-I-144/19-16
Datum: 4. 7. 2019                   

 
SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslancev Državnega zbora, na seji 4. julija 2019
 
 
sklenilo:
 
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje 150.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19).
 
2. Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje tretjega in sedmega odstavka 148. člena ter149.b, 149.c in 156. člena Zakona o kazenskem postopku, se zavrne.
 
3. O predlogu za zadržanje izvrševanja druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku bo Ustavno sodišče odločilo posebej.


...

Datoteke

acrobat Sklep
[226.10 KB]