Začasna zadržanja

28.10.2019 Zadržanje izvrševanja druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (U-I-144/19) Številka: U-I-144/19-20
Datum: 9. 10. 2019
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslancev Državnega zbora, na seji 9. oktobra 2019
 
 
sklenilo:

 
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19).
...

Datoteke

acrobat Sklep
[222.94 KB]