Začasna zadržanja

10.04.2019 Zadržanje izvrševanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Ob Belokriški", Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (U-I-5/19)
Številka: U-I-5/19-13
Datum: 27. 3. 2019

  
SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Davorina Petarosa, Piran, ki ga zastopata Marko Zorman in Kira Zorman, odvetnika iz odvetniške družbe Zorman, d. o. o., o. p., Piran, na seji 27. marca 2019
 
sklenilo:

 
Izvrševanje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Ob Belokriški" (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

...

Datoteke

acrobat Sklep
[217.60 KB]