Začasna zadržanja

14.10.2016 Zadržanje opravljanja nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 1579/2005 (U-I-171/16, Up-793/16) Številka: U-I-171/16-9
                Up-793/16-10
Datum: 28. 9. 2016


SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Marjetke Podgoršek, Ljubljana, ki jo zastopa Špela Zamljen, odvetnica v Ljubljani, na seji 28. septembra 2016

sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2281/2016 z dne 12. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3191 In 1579/2005 z dne 26. 5. 2016 se sprejme v obravnavo.
 
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljeno opravljati nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 1579/2005, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani.
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) se sprejme.

...
 

Datoteke

acrobat Zadržanje
[163.95 KB]