Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-66/20, 06.04.2023, Uradni list RS, št. 46/2023 | 06.04.2023
Uredba o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 11/20), 3. čl., 4. čl., od 9. do 11. čl., 4. al. 12. čl., 1. do 3. odst. 13. čl., 14. čl. in 15. čl.
U-I-156/13, 04.06.2015, Uradni list RS, št. 43/2015 | 04.06.2015
Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15), 4. čl.
U-I-215/11, Up-1128/11, 10.01.2013, Uradni list RS, št. 14/2013 | 10.01.2013
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), 7. al., 8. al. in 15. al. I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2010 z dne 13. 7. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010
U-I-293/00, 14.06.2001, Uradni list RS, št. 54/2001 in OdlUS X, 119 | 14.06.2001
Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/2000), posamezne določbe
U-I-150/99, 10.10.2001, Uradni list RS, št. 85/2001 in OdlUS X, 172 | 10.10.2001
Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97, 24/98, 65/98, 51/99 in 124/2000), 6. b čl., 5. tč. 1. odst. 19. a čl.
U-I-352/98, 17.12.1998, Uradni list RS, št. 2/99 in OdlUS VII, 220 | 17.12.1998
Uredba o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za predložitev blaga carinskemu organu (Uradni list RS, št. 63/98)
U-I-237/97, 04.12.1997, Uradni list RS, št. 75/97, Uradni list RS, št. 76/97 in OdlUS VI, 162 | 04.12.1997
Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97 in 69/97), posamezne določbe
U-I-212/97, 06.05.1999, Uradni list RS, št. 41/99 in OdlUS VIII, 89 | 06.05.1999
Pravilnik o načinu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95), 2. odst. 5. čl. Uredba o o prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97), 4. odst. 29. čl.
U-I-57/97, 16.07.1998, Uradni list RS, št. 62/97, Uradni list RS, št. 56/98 in OdlUS VII, 148 | 16.07.1998
Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96, 40/97 in 67/97), 4., 9., 14., 27. čl.
U-I-305/96, 22.04.1999, Uradni list RS, št. 36/99 in OdlUS VIII, 82 | 22.04.1999
Pravilnik o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), 1. odst. 3. čl.
U-I-296/96, 19.03.1998, Uradni list RS, št. 42/98 in OdlUS VII, 53 | 19.03.1998
Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96), 2. odst. 3. čl.
U-I-250/96, 14.11.1996, Ur. list RS, št. 70/96 in OdlUS V, 157 | 14.11.1996
Uredba o carinskem postopku z ekonomskim učinkom (Ur. list RS, št. 56/95), 36. čl.
U-I-263/95, 18.03.1999, Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 61 | 18.03.1999
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 15/95, 22/987), 15., 16. in 17., 21. čl.
U-I-118/95, 11.03.1999, Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 55 | 11.03.1999
Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezna zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 21/95, 46/95, 70/95, 19/96, 44/96, 68/96, 19/97, 47/97, 75/97, 27/98 in 54/98) Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-116/95, 30.01.1997, Uradni list RS, št. 10/97, Uradni list RS, št. 15/97 in OdlUS VI, 10 | 30.01.1997
Sklep o spremembi Metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 23/95), 1. čl.
U-I-15/93, 04.11.1993, Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 99 | 04.11.1993
Sklep Vlade Republike Slovenije o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 59/92)
U-I-145/92, 11.03.1993, Ur. list RS, št. 15/93 in OdlUS II, 24 | 11.03.1993
Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92 in 29/92), 3. in 4. odst. 14. čl., 2. in 5. odst. 10. čl.
U-I-6/92, 06.05.1993, Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 42 | 06.05.1993
Odredba Ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS, št. 61/92)
U-I-107/91, 08.04.1993, Ur. list RS, št. 21/93 in OdlUS II, 34 | 08.04.1993
Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.
U-I-78/91, 30.10.1991, Ur. list RS, št. 25/91 | 30.10.1991
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Ur. list SRS, št. 43/89), 3., 4. čl. in 1. odst. 6. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 21

Uradni list RS, št. 46/2023 | 06.04.2023

U-I-66/20

Uredba o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 11/20), 3. čl., 4. čl., od 9. do 11. čl., 4. al. 12. čl., 1. do 3. odst. 13. čl., 14. čl. in 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 43/2015 | 04.06.2015

U-I-156/13

Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 14/2013 | 10.01.2013

U-I-215/11, Up-1128/11

Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08), 7. al., 8. al. in 15. al. I. tč. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2010 z dne 13. 7. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010

Več

Uradni list RS, št. 54/2001 in OdlUS X, 119 | 14.06.2001

U-I-293/00

Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/2000), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 85/2001 in OdlUS X, 172 | 10.10.2001

U-I-150/99

Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97, 24/98, 65/98, 51/99 in 124/2000), 6. b čl., 5. tč. 1. odst. 19. a čl.

Več

Uradni list RS, št. 2/99 in OdlUS VII, 220 | 17.12.1998

U-I-352/98

Uredba o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za predložitev blaga carinskemu organu (Uradni list RS, št. 63/98)

Več

Uradni list RS, št. 75/97, Uradni list RS, št. 76/97 in OdlUS VI, 162 | 04.12.1997

U-I-237/97

Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97 in 69/97), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 41/99 in OdlUS VIII, 89 | 06.05.1999

U-I-212/97

Pravilnik o načinu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95), 2. odst. 5. čl. Uredba o o prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97), 4. odst. 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 62/97, Uradni list RS, št. 56/98 in OdlUS VII, 148 | 16.07.1998

U-I-57/97

Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96, 40/97 in 67/97), 4., 9., 14., 27. čl.

Več

Uradni list RS, št. 36/99 in OdlUS VIII, 82 | 22.04.1999

U-I-305/96

Pravilnik o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), 1. odst. 3. čl.

Več

Uradni list RS, št. 42/98 in OdlUS VII, 53 | 19.03.1998

U-I-296/96

Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96), 2. odst. 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 70/96 in OdlUS V, 157 | 14.11.1996

U-I-250/96

Uredba o carinskem postopku z ekonomskim učinkom (Ur. list RS, št. 56/95), 36. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 61 | 18.03.1999

U-I-263/95

Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 15/95, 22/987), 15., 16. in 17., 21. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 55 | 11.03.1999

U-I-118/95

Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezna zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 21/95, 46/95, 70/95, 19/96, 44/96, 68/96, 19/97, 47/97, 75/97, 27/98 in 54/98) Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 82/98)

Več

Uradni list RS, št. 10/97, Uradni list RS, št. 15/97 in OdlUS VI, 10 | 30.01.1997

U-I-116/95

Sklep o spremembi Metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 23/95), 1. čl.

Več

Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 99 | 04.11.1993

U-I-15/93

Sklep Vlade Republike Slovenije o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 59/92)

Več

Ur. list RS, št. 15/93 in OdlUS II, 24 | 11.03.1993

U-I-145/92

Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92 in 29/92), 3. in 4. odst. 14. čl., 2. in 5. odst. 10. čl.

Več

Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 42 | 06.05.1993

U-I-6/92

Odredba Ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS, št. 61/92)

Več

Ur. list RS, št. 21/93 in OdlUS II, 34 | 08.04.1993

U-I-107/91

Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.

Več

Ur. list RS, št. 25/91 | 30.10.1991

U-I-78/91

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Ur. list SRS, št. 43/89), 3., 4. čl. in 1. odst. 6. čl.

Več