Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-238/07, 02.04.2009, Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 13 | 02.04.2009
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 – popr., 110/02, 42/04, 61/05, 78/06, 53/07 in 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), posamezne določbe
U-I-234/07, 09.10.2008,
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b.) (ZDDPO), 29. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDPO), 84. čl.
U-I-225/07, Up-2783/07, 05.02.2009,
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) (CZ), 1. odst. 175. a čl.
U-I-235/07, 04.12.2008,
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – ur. p. b.) (ZKZ), 5. odst. 24. čl.
U-I-222/07, 25.09.2008,
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 40/07) (OZ), 3. čl.
U-I-219/07, 15.05.2008,
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZVPot), 40. čl.
U-I-187/07, 15.10.2008,
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 83. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnega prostorskega načrta M 63 v Moravčah (Vestnik Občine Moravče, št. 4/07)
U-I-184/07, 12.06.2008,
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.
U-I-165/07, 17.01.2008,
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 9. čl.
U-I-151/07, 18.09.2008,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03)
U-I-124/07, 06.02.2008,
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 6. tč. 5. odst. 79. čl. in 2. odst. 80. čl.
U-I-116/07, 25.05.2007,
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 1. odst. 4. čl., 1. odst. 5. čl. in 5. odst. 23. čl.
U-I-85/07, 02.10.2008,
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 4. odst. 95. čl.
U-I-346/07, 05.02.2009,
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 2. odst. 66. čl.
U-I-75/07, 11.12.2008,
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376. čl.
U-I-74/07, 06.02.2008,
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOZP), 18. čl.
U-I-56/07, 25.09.2008,
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 14/07) (ZGO), 4., 10., 12., 16., 21. in 27. čl.
U-I-51/07, 20.11.2008,
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) (ZDSS), 40. čl.
U-I-31/07, 11.09.2008,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b.) (ZZVZZ), 62. d čl. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/07)
U-I-28/07, 22.02.2007,
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) (ZPre-1), 79. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) (ZPre), 2. odst. 27. čl. in 4. odst. 31. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 181 do 200 od 477

Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 13 | 02.04.2009

U-I-238/07

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 – popr., 110/02, 42/04, 61/05, 78/06, 53/07 in 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), posamezne določbe

Več

09.10.2008

U-I-234/07

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b.) (ZDDPO), 29. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDPO), 84. čl.

Več

05.02.2009

U-I-225/07, Up-2783/07

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) (CZ), 1. odst. 175. a čl.

Več

04.12.2008

U-I-235/07

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – ur. p. b.) (ZKZ), 5. odst. 24. čl.

Več

25.09.2008

U-I-222/07

Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 40/07) (OZ), 3. čl.

Več

15.05.2008

U-I-219/07

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZVPot), 40. čl.

Več

15.10.2008

U-I-187/07

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 83. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnega prostorskega načrta M 63 v Moravčah (Vestnik Občine Moravče, št. 4/07)

Več

12.06.2008

U-I-184/07

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.

Več

17.01.2008

U-I-165/07

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 9. čl.

Več

18.09.2008

U-I-151/07

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03)

Več

06.02.2008

U-I-124/07

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 6. tč. 5. odst. 79. čl. in 2. odst. 80. čl.

Več

25.05.2007

U-I-116/07

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 1. odst. 4. čl., 1. odst. 5. čl. in 5. odst. 23. čl.

Več

02.10.2008

U-I-85/07

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 4. odst. 95. čl.

Več

05.02.2009

U-I-346/07

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 2. odst. 66. čl.

Več

11.12.2008

U-I-75/07

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376. čl.

Več

06.02.2008

U-I-74/07

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOZP), 18. čl.

Več

25.09.2008

U-I-56/07

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 14/07) (ZGO), 4., 10., 12., 16., 21. in 27. čl.

Več

20.11.2008

U-I-51/07

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) (ZDSS), 40. čl.

Več

11.09.2008

U-I-31/07

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b.) (ZZVZZ), 62. d čl. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/07)

Več

22.02.2007

U-I-28/07

Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) (ZPre-1), 79. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) (ZPre), 2. odst. 27. čl. in 4. odst. 31. čl.

Več