Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-124/07, 06.02.2008,
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 6. tč. 5. odst. 79. čl. in 2. odst. 80. čl.
U-I-85/07, 02.10.2008,
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 4. odst. 95. čl.
U-I-346/07, 05.02.2009,
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 2. odst. 66. čl.
U-I-75/07, 11.12.2008,
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376. čl.
U-I-74/07, 06.02.2008,
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOZP), 18. čl.
U-I-56/07, 25.09.2008,
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 14/07) (ZGO), 4., 10., 12., 16., 21. in 27. čl.
U-I-51/07, 20.11.2008,
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) (ZDSS), 40. čl.
U-I-31/07, 11.09.2008,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b.) (ZZVZZ), 62. d čl. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/07)
U-I-28/07, 22.02.2007,
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) (ZPre-1), 79. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) (ZPre), 2. odst. 27. čl. in 4. odst. 31. čl.
U-I-19/07, 30.05.2008,
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) (ZDoh), 1. odst. 42. čl.
U-I-6/07, 06.02.2008,
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – ur. p. b.) (ZMed), 2. odst. 112. čl.
U-I-473/06, 13.03.2008,
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) (ZVOP), 79., 80. in 81. čl.
U-I-258/07, Up-, 2482/06, 15.05.2008,
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 2. odst. 110. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 214/2006 z dne 10. 10. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 71/2006 z dne 16. 2. 2006 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 364/2005 z dne 1. 12. 2005
U-I-440/06, 04.12.2008,
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 − ur. p. b. in 68/08) (ZASP), 1. in 2. odst. 38. čl. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06)
U-I-432/06, 11.01.2007,
Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) (ZGZ), 2. čl., 4. čl. in 30. čl.
U-I-422/06, 24.01.2008,
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – ur. p. b.) (ZIS), posamezne določbe Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ur. p. b., 14/05 – popr. in 126/07) (ZGO), 3. odst. 146. čl.
U-I-360/06, 06.02.2008,
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 60/06) (ZMed), 3. odst. 34. čl.
U-I-343/06, 22.05.2008,
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04, 36/04 – ur. p. b., 80/04, 23/05 – ur. p. b. in 23/08) (ZZDej), 26. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01 in 128/04)
U-I-299/06, 21.02.2008,
Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02) (ZUKLPP), 5., 7., 7. a, 8., 10., 11. in 29. a čl. Uredba o merilih, pogojih in postopku za določitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 33/97 in 16/99)
U-I-284/06, 01.10.2009, Uradni list RS št., 83/2009 in OdlUS XVIII, 41 | 01.10.2009
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 3. odst. 8. čl., 84. in 85. čl. Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) (ZKolP), 1. odst. 2. čl. in 1. odst. 10. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 181 do 200 od 421

06.02.2008

U-I-124/07

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 6. tč. 5. odst. 79. čl. in 2. odst. 80. čl.

Več

02.10.2008

U-I-85/07

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 4. odst. 95. čl.

Več

05.02.2009

U-I-346/07

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 2. odst. 66. čl.

Več

11.12.2008

U-I-75/07

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376. čl.

Več

06.02.2008

U-I-74/07

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOZP), 18. čl.

Več

25.09.2008

U-I-56/07

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 14/07) (ZGO), 4., 10., 12., 16., 21. in 27. čl.

Več

20.11.2008

U-I-51/07

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) (ZDSS), 40. čl.

Več

11.09.2008

U-I-31/07

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b.) (ZZVZZ), 62. d čl. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/07)

Več

22.02.2007

U-I-28/07

Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) (ZPre-1), 79. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) (ZPre), 2. odst. 27. čl. in 4. odst. 31. čl.

Več

30.05.2008

U-I-19/07

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) (ZDoh), 1. odst. 42. čl.

Več

06.02.2008

U-I-6/07

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – ur. p. b.) (ZMed), 2. odst. 112. čl.

Več

13.03.2008

U-I-473/06

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) (ZVOP), 79., 80. in 81. čl.

Več

15.05.2008

U-I-258/07, Up-, 2482/06

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 2. odst. 110. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 214/2006 z dne 10. 10. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 71/2006 z dne 16. 2. 2006 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 364/2005 z dne 1. 12. 2005

Več

04.12.2008

U-I-440/06

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 − ur. p. b. in 68/08) (ZASP), 1. in 2. odst. 38. čl. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06)

Več

11.01.2007

U-I-432/06

Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) (ZGZ), 2. čl., 4. čl. in 30. čl.

Več

24.01.2008

U-I-422/06

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – ur. p. b.) (ZIS), posamezne določbe Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ur. p. b., 14/05 – popr. in 126/07) (ZGO), 3. odst. 146. čl.

Več

06.02.2008

U-I-360/06

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 60/06) (ZMed), 3. odst. 34. čl.

Več

22.05.2008

U-I-343/06

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04, 36/04 – ur. p. b., 80/04, 23/05 – ur. p. b. in 23/08) (ZZDej), 26. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01 in 128/04)

Več

21.02.2008

U-I-299/06

Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02) (ZUKLPP), 5., 7., 7. a, 8., 10., 11. in 29. a čl. Uredba o merilih, pogojih in postopku za določitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 33/97 in 16/99)

Več

Uradni list RS št., 83/2009 in OdlUS XVIII, 41 | 01.10.2009

U-I-284/06

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 3. odst. 8. čl., 84. in 85. čl. Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) (ZKolP), 1. odst. 2. čl. in 1. odst. 10. čl.

Več