Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-249/99, 08.11.2001, OdlUS X, 186 | 08.11.2001
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 2. odst. 4., in 3. odst. 7. čl.
U-I-208/99, 19.01.2001, Uradni list RS, št. 6/2000, Uradni list RS, št. 12/2001 and OdlUS X, 11 | 19.01.2001
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 6., 2. odst. 13., 18., 19., 20., 27., 1. in 11. odst. 51., 63. čl.
U-I-188/99, 20.09.2001, Uradni list RS, št. 82/2001 in OdlUS X, 160 | 20.09.2001
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 1. odst. 45. čl.
U-I-183/99, 04.07.2002, Uradni list RS, št. 65/2002 in OdlUS XI, 149 | 04.07.2002
Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) (ZTel), 4. odst. 35. čl. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98 in 92/99)
U-I-173/99, 02.03.2000, Uradni list RS, št. 27/2000 in OdlUS IX, 31 | 02.03.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) (ZDDV), 14. tč. 25. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 2. odst. 47. čl.
U-I-140/99, 08.07.1999, OdlUS VIII, 183 | 08.07.1999
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 32/91) (ZDDPO), 19. čl.
U-I-131/99, 11.04.2002, OdlUS XI, 62 | 11.04.2002
Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)
U-I-112/99, 13.02.2003,
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96 - popr) (ZSKZ), 4. odst. 17. čl.
U-I-108/99, 20.03.2003, Uradni list RS, št. 33/2003 in OdlUS XII, 22 | 20.03.2003
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 27. in 32. čl. Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/2000 in 79/01) (ZDS), 19. čl.
U-I-96/99, 03.02.2000, Uradni list RS, št. 17/2000 in OdlUS IX, 14 | 03.02.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV), tč. 1. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 49. čl.
U-I-78/99, 29.06.2000, Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 181 | 29.06.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/2000), 1. odst. 120. čl.
U-I-60/99, 04.10.2001, Uradni list RS, št. 16/99, Uradni list RS, št. 91/2001 in OdlUS X, 168 | 04.10.2001
Zakon o spremembi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 12/99) (ZZLPPO-A) Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) (ZPSPID), 2. odst. 39. čl.
U-I-33/99, 19.10.2000, OdlUS IX, 240 | 19.10.2000
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ), 125. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 24., 1. odst. 29., 59. in 60. čl.
U-I-413/98, 25.05.2000, OdlUS IX, 125 | 25.05.2000
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 - odl.US, 13/93 - odl.US, 31/93, 24/95 - odl.US, 20/97 - odl.US, 23/97 - odl.US, 65/98, 76/98 - odl.US in 60/99) (ZDen), 89. čl.
U-I-399/98, 12.09.2002, OdlUS XI, 169 | 12.09.2002
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98, 26/99 in 56/99) (ZISDU), 4. in 5. odst. 139. čl.
U-I-306/98, 11.04.2002, Uradni list RS, št. 37/2002 in OdlUS XI, 60 | 11.04.2002
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/98, 29/86 in 59/96) (ZGO), 25., 49. čl.
U-I-302/98, 14.10.1998, Uradni list RS, št. 67/98, Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187 | 14.10.1998
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 4. odst. 3., 20. čl.
U-I-293/98, 22.03.2001, Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 54 | 22.03.2001
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 14. čl.
U-I-252/98, 12.11.1998, Uradni list RS, št. 82/98 in OdlUS VII, 201 | 12.11.1998
Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97 in 76/97 - odl. US), 3., 1. odst. 4. čl.
U-I-242/98, 14.03.2002, OdlUS XI, 41 | 14.03.2002
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96) (ZOUTI), 2. al. 1. odst. 13. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 201 do 220 od 302

OdlUS X, 186 | 08.11.2001

U-I-249/99

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 2. odst. 4., in 3. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 6/2000, Uradni list RS, št. 12/2001 and OdlUS X, 11 | 19.01.2001

U-I-208/99

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 6., 2. odst. 13., 18., 19., 20., 27., 1. in 11. odst. 51., 63. čl.

Več

Uradni list RS, št. 82/2001 in OdlUS X, 160 | 20.09.2001

U-I-188/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 1. odst. 45. čl.

Več

Uradni list RS, št. 65/2002 in OdlUS XI, 149 | 04.07.2002

U-I-183/99

Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) (ZTel), 4. odst. 35. čl. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98 in 92/99)

Več

Uradni list RS, št. 27/2000 in OdlUS IX, 31 | 02.03.2000

U-I-173/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) (ZDDV), 14. tč. 25. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 2. odst. 47. čl.

Več

OdlUS VIII, 183 | 08.07.1999

U-I-140/99

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 32/91) (ZDDPO), 19. čl.

Več

OdlUS XI, 62 | 11.04.2002

U-I-131/99

Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)

Več

13.02.2003

U-I-112/99

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96 - popr) (ZSKZ), 4. odst. 17. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2003 in OdlUS XII, 22 | 20.03.2003

U-I-108/99

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 27. in 32. čl. Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/2000 in 79/01) (ZDS), 19. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2000 in OdlUS IX, 14 | 03.02.2000

U-I-96/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV), tč. 1. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 49. čl.

Več

Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 181 | 29.06.2000

U-I-78/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/2000), 1. odst. 120. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/99, Uradni list RS, št. 91/2001 in OdlUS X, 168 | 04.10.2001

U-I-60/99

Zakon o spremembi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 12/99) (ZZLPPO-A) Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) (ZPSPID), 2. odst. 39. čl.

Več

OdlUS IX, 240 | 19.10.2000

U-I-33/99

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ), 125. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 24., 1. odst. 29., 59. in 60. čl.

Več

OdlUS IX, 125 | 25.05.2000

U-I-413/98

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 - odl.US, 13/93 - odl.US, 31/93, 24/95 - odl.US, 20/97 - odl.US, 23/97 - odl.US, 65/98, 76/98 - odl.US in 60/99) (ZDen), 89. čl.

Več

OdlUS XI, 169 | 12.09.2002

U-I-399/98

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98, 26/99 in 56/99) (ZISDU), 4. in 5. odst. 139. čl.

Več

Uradni list RS, št. 37/2002 in OdlUS XI, 60 | 11.04.2002

U-I-306/98

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/98, 29/86 in 59/96) (ZGO), 25., 49. čl.

Več

Uradni list RS, št. 67/98, Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187 | 14.10.1998

U-I-302/98

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 4. odst. 3., 20. čl.

Več

Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 54 | 22.03.2001

U-I-293/98

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 82/98 in OdlUS VII, 201 | 12.11.1998

U-I-252/98

Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97 in 76/97 - odl. US), 3., 1. odst. 4. čl.

Več

OdlUS XI, 41 | 14.03.2002

U-I-242/98

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96) (ZOUTI), 2. al. 1. odst. 13. čl.

Več