Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-109/04, 11.01.2007, Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 4 | 11.01.2007
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV)
U-I-248/03, 08.12.2005, Neobjavljeno
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) in Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/01 in 117/02) (ZTVP), 66., 391. čl.
U-I-215/03, 23.06.2005, Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) (SZ), 2. in 3. odst. 196. čl.
U-I-187/03, 08.09.2005, Neobjavljeno
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000) (ZPDZC), 3. čl.
U-I-180/03, 18.09.2003, Neobjavljeno
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/2000 in 78/03) (ZVrt), 2. odst. 34. čl.
U-I-144/03, 10.02.2005, Neobjavljeno
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 1. odst. 32. čl.
U-I-74/03, 23.10.2003, Uradni list RS, št. 108/2003 in OdlUS XII, 84 | 23.10.2003
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) (ZTVP), 391. in 392. čl.
U-I-11/03, 07.07.2005, Neobjavljeno
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 40. čl.
U-I-392/02, 09.09.2004, Neobjavljeno
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) (ZZP), 8. čl. Uredba o določitvi kontingentov za uvoz blaga v letu 2002 (Uradni list RS, št. 99/01)
U-I-300/02, 03.06.2004, Uradni list RS, št. 91/2004, Uradni list RS, št. 65/2004 in OdlUS XIII, 49 | 03.06.2004
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 21/02 in 50/04) (ZZavar), 3. odst. 181. čl., 2. tč. 1. odst. 182. čl., 3. in 4. odst. 266. čl., 270. čl., 271., 272. čl., 2. odst. 273. čl., 2. in 3. odst. 282. čl. in 288. čl.
U-I-176/02, 10.07.2002, OdlUS XI, 159 | 10.07.2002
Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72 in 42/86) (ZOPT), 1. čl.
U-I-105/02, 10.07.2002, OdlUS XI, 158 | 10.07.2002
Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) (ZLet), zadnji stavek 2. odst. 164. čl.
U-I-95/02, 04.03.2004, Neobjavljeno
Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) (ZDVGOMP), 2. odst. 1. čl., 9., 5. odst. 10. čl., 12., 16. in 25. čl., 7. al. 1. odst. 27., 29. čl.
U-I-87/02, 20.02.2003, Neobjavljeno
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97 in 72/2000) (ZPVAS), 10. čl.
U-I-44/02, 01.07.2004, Neobjavljeno
Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/2000) (ZZSO2000), 7. čl.
U-I-2/02, 12.11.2003, Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 1. odst. 458. čl.
U-I-270/01, 16.05.2002, OdlUS XI, 80 | 16.05.2002
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.
U-I-257/01, 04.03.2004, Neobjavljeno
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.
U-I-237/01, 19.02.2004, Neobjavljeno
Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) (ZTel), 5. odst. 149. čl. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Uradni list RS, št. 16/01) Javni razpis za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 št. 347-21/2001-4 (Uradni list RS, št. 46/01)
U-I-151/01, 20.03.2003, Uradni list RS, št. 33/2003 in OdlUS XII, 21 | 20.03.2003
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96-popr.) (ZSKZ), 14. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 201 do 220 od 274

Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 4 | 11.01.2007

U-I-109/04

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV)

Več

Neobjavljeno | 08.12.2005

U-I-248/03

Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) in Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/01 in 117/02) (ZTVP), 66., 391. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.06.2005

U-I-215/03

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) (SZ), 2. in 3. odst. 196. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.09.2005

U-I-187/03

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000) (ZPDZC), 3. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.09.2003

U-I-180/03

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/2000 in 78/03) (ZVrt), 2. odst. 34. čl.

Več

Neobjavljeno | 10.02.2005

U-I-144/03

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 1. odst. 32. čl.

Več

Uradni list RS, št. 108/2003 in OdlUS XII, 84 | 23.10.2003

U-I-74/03

Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) (ZTVP), 391. in 392. čl.

Več

Neobjavljeno | 07.07.2005

U-I-11/03

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 40. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.09.2004

U-I-392/02

Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) (ZZP), 8. čl. Uredba o določitvi kontingentov za uvoz blaga v letu 2002 (Uradni list RS, št. 99/01)

Več

Uradni list RS, št. 91/2004, Uradni list RS, št. 65/2004 in OdlUS XIII, 49 | 03.06.2004

U-I-300/02

Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 21/02 in 50/04) (ZZavar), 3. odst. 181. čl., 2. tč. 1. odst. 182. čl., 3. in 4. odst. 266. čl., 270. čl., 271., 272. čl., 2. odst. 273. čl., 2. in 3. odst. 282. čl. in 288. čl.

Več

OdlUS XI, 159 | 10.07.2002

U-I-176/02

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72 in 42/86) (ZOPT), 1. čl.

Več

OdlUS XI, 158 | 10.07.2002

U-I-105/02

Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) (ZLet), zadnji stavek 2. odst. 164. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.03.2004

U-I-95/02

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) (ZDVGOMP), 2. odst. 1. čl., 9., 5. odst. 10. čl., 12., 16. in 25. čl., 7. al. 1. odst. 27., 29. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.02.2003

U-I-87/02

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97 in 72/2000) (ZPVAS), 10. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.07.2004

U-I-44/02

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/2000) (ZZSO2000), 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.11.2003

U-I-2/02

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 1. odst. 458. čl.

Več

OdlUS XI, 80 | 16.05.2002

U-I-270/01

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.

Več

Neobjavljeno | 04.03.2004

U-I-257/01

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.

Več

Neobjavljeno | 19.02.2004

U-I-237/01

Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) (ZTel), 5. odst. 149. čl. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Uradni list RS, št. 16/01) Javni razpis za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 št. 347-21/2001-4 (Uradni list RS, št. 46/01)

Več

Uradni list RS, št. 33/2003 in OdlUS XII, 21 | 20.03.2003

U-I-151/01

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96-popr.) (ZSKZ), 14. čl.

Več