Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-90/95, 27.11.1997, Uradni list RS, št. 1/98 in OdlUS VI, 164 | 27.11.1997
Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 2. odst. 6. čl.
U-I-92/95, 20.09.1995, OdlUS IV, 83 | 20.09.1995
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)
U-I-38/95, 22.06.1995, Ur. list RS, št. 37/95 in OdlUS IV, 64 | 22.06.1995
Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93), (ZPD), 1. odst. 39. čl.
U-I-32/95, 30.06.1995, Ur. list RS, 44/95 in OdlUS IV, 65 | 30.06.1995
Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93) (ZVO) Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz predora Karavanke (Ur. list RS, št. 62/94)
U-I-323/94, 25.05.1995, Ur. list RS, št. 42/95 in OdlUS IV, 47 | 25.05.1995
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US, 31/93, 24/95 - odl. US in 29/95) (ZDen), 73. čl.
U-I-305/94, 03.04.1997, Ur. list RS, št. 23/97 in OdlUS VI, 44 | 03.04.1997
Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94) (ZZVO), 1. odst. 34. čl., 1. odst. 4. čl.
U-I-180/94, 19.01.1995, Ur. list RS, št. 8/95 in OdlUS IV, 3 | 19.01.1995
Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (Ur. list RS, št. 67/93) (ZPPDPIS)
U-I-154/94, 06.10.1994, Ur. list RS, št. 69/94 in OdlUS III, 98 | 06.10.1994
Zakon o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84 in 29/86) (ZGO), 2. al. 1. odst. 26. čl.
U-I-34/94, 22.01.1998, Uradni list RS, št. 18/98 in OdlUS VII, 14 | 22.01.1998
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) (ZVis), posamezne določbe Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 (ZZ), 62., 65. čl. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) (ZOFVI), 58., 64. čl.
U-I-31/94, 13.10.1994, Ur. list RS, št. 78/94 in OdlUS III, 112 | 13.10.1994
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 4. in 6. tč. 48. a čl. in 48. c čl.
U-I-24/94, 23.02.1995, Ur. list RS, št. 15/95 in OdlUS IV, 16 | 23.02.1995
Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ, št. 27/90) (ZPNSno) Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Ur. list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 61/70, 59/72 in 8/77)
U-I-202/93, 06.10.1994, Ur. list RS, št. 74/94 in OdlUS III, 99 | 06.10.1994
Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. in 2. odst. 399. čl.
U-I-197/93, 03.03.1994, OdlUS III, 19 | 03.03.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)
U-I-154/93, 02.06.1994, Ur. list RS, št. 35/94 in OdlUS III, 60 | 02.06.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD)
U-I-147/93, 19.01.1995, Ur. list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 5 | 19.01.1995
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odl. US in 43/95 - odl. US) (ZLPP), 2. odst. 15. čl. in in 1. odst. 11. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 4. čl.
U-I-142/93, 11.06.1997, Uradni list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 89 | 11.06.1997
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92) (ZZ), 67. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen), 73. čl.
U-I-138/93, 15.04.1994, Ur. list RS, št. 29/94 in OdlUS III, 40 | 15.04.1994
Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo) (CZ), 32. čl.
U-I-133/93, 31.03.1994, Ur. list RS, št. 32/94 in OdlUS III, 28 | 31.03.1994
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen z 29. čl. zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 3. odst. 51. čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen s 25. členom zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 48. a, 48. b in 48. c čl.
U-I-120/93, 16.03.1995, Ur. list RS, št. 20/95 in OdlUS IV, 26 | 16.03.1995
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 1., 3., 6., 27., 31., 44., 49. in 50. čl.
U-I-115/93, 31.03.1994, Ur. list RS, št. 25/94 in OdlUS III, 26 | 31.03.1994
Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Ur. list RS, št. 7/93) (ZVT)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 201 do 220 od 233

Uradni list RS, št. 1/98 in OdlUS VI, 164 | 27.11.1997

U-I-90/95

Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 2. odst. 6. čl.

Več

OdlUS IV, 83 | 20.09.1995

U-I-92/95

Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)

Več

Ur. list RS, št. 37/95 in OdlUS IV, 64 | 22.06.1995

U-I-38/95

Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93), (ZPD), 1. odst. 39. čl.

Več

Ur. list RS, 44/95 in OdlUS IV, 65 | 30.06.1995

U-I-32/95

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93) (ZVO) Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz predora Karavanke (Ur. list RS, št. 62/94)

Več

Ur. list RS, št. 42/95 in OdlUS IV, 47 | 25.05.1995

U-I-323/94

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US, 31/93, 24/95 - odl. US in 29/95) (ZDen), 73. čl.

Več

Ur. list RS, št. 23/97 in OdlUS VI, 44 | 03.04.1997

U-I-305/94

Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94) (ZZVO), 1. odst. 34. čl., 1. odst. 4. čl.

Več

Ur. list RS, št. 8/95 in OdlUS IV, 3 | 19.01.1995

U-I-180/94

Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (Ur. list RS, št. 67/93) (ZPPDPIS)

Več

Ur. list RS, št. 69/94 in OdlUS III, 98 | 06.10.1994

U-I-154/94

Zakon o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84 in 29/86) (ZGO), 2. al. 1. odst. 26. čl.

Več

Uradni list RS, št. 18/98 in OdlUS VII, 14 | 22.01.1998

U-I-34/94

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) (ZVis), posamezne določbe Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 (ZZ), 62., 65. čl. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) (ZOFVI), 58., 64. čl.

Več

Ur. list RS, št. 78/94 in OdlUS III, 112 | 13.10.1994

U-I-31/94

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 4. in 6. tč. 48. a čl. in 48. c čl.

Več

Ur. list RS, št. 15/95 in OdlUS IV, 16 | 23.02.1995

U-I-24/94

Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ, št. 27/90) (ZPNSno) Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Ur. list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 61/70, 59/72 in 8/77)

Več

Ur. list RS, št. 74/94 in OdlUS III, 99 | 06.10.1994

U-I-202/93

Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) (ZOR), 1. in 2. odst. 399. čl.

Več

OdlUS III, 19 | 03.03.1994

U-I-197/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)

Več

Ur. list RS, št. 35/94 in OdlUS III, 60 | 02.06.1994

U-I-154/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD)

Več

Ur. list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 5 | 19.01.1995

U-I-147/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odl. US in 43/95 - odl. US) (ZLPP), 2. odst. 15. čl. in in 1. odst. 11. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 89 | 11.06.1997

U-I-142/93

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92) (ZZ), 67. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen), 73. čl.

Več

Ur. list RS, št. 29/94 in OdlUS III, 40 | 15.04.1994

U-I-138/93

Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo) (CZ), 32. čl.

Več

Ur. list RS, št. 32/94 in OdlUS III, 28 | 31.03.1994

U-I-133/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen z 29. čl. zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 3. odst. 51. čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen s 25. členom zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 48. a, 48. b in 48. c čl.

Več

Ur. list RS, št. 20/95 in OdlUS IV, 26 | 16.03.1995

U-I-120/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 1., 3., 6., 27., 31., 44., 49. in 50. čl.

Več

Ur. list RS, št. 25/94 in OdlUS III, 26 | 31.03.1994

U-I-115/93

Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Ur. list RS, št. 7/93) (ZVT)

Več